The requested content is not available in your language. You have been redirected to the default version:

FSC: van bos tot schap

© FSC A.C.
FSC certificering moet de garantie geven dat producten afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen. 

Bossen die beheerd worden volgens strenge vereisten worden op onafhankelijke wijze gecontroleerd, waarna de producten die hieruit voortvloeien via controles traceerbaar zijn tot bij de eindklant. 


De FSC normen voor verantwoord bosbeheer alsook de vereisten voor verwerkende bedrijven worden beslist door de leden van FSC.


FSC certificering       voor bossen

Bossen die beheerd worden volgens de FSC principes en criteria kunnen een FSC boscertificaat behalen. 

Hout- en andere producten afkomstig uit deze bossen kunnen dan met het FSC label verkocht worden. 

Meer uitleg hier

FSC certificering       voor bedrijven

Daar FSC gelabelde eind-producten vaak een lange en complexe weg afleggen tussen bos en eindklant, is er ook nood aan een controle langsheen deze handelsketen. 

Dit gebeurt via FSC Chain of Custody certificering, waarbij elke schakel van bos tot eindproduct gecontroleerd wordt.

FSC logolicentie-overeenkomst

Via een FSC logolicentie-overeenkomst krijgt een bedrijf of organisatie formeel het recht om het FSC keurmerk te gebruiken.

Ook niet-gecertificeerde bedrijven kunnen in bepaalde omstandigheden een logolicentie-overeenkomst afsluiten, die hen mogelijkheden biedt om promotioneel gebruik te maken van de FSC trademarks.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202