FSC boscertifcering helpt Boliviaanse gemeenschap met beter bosbeheer én duurzaam business model.

Bolivia (© Rainforest Alliance)© Rainforest Alliance


Sinds 2009 helpt de Rainforest Alliance lokale gemeenschappen en bedrijven in het departement La Paz, in het noorden van Bolivia met het behalen van FSC certificering. Dit brengt hen een meerwaarde zowel op ecologisch, sociaal én ecologisch vlak.

De Rainforest Alliance heeft reeds 6 Agrupaciones Sociales de Lugar (ASL) en bedrijven ondersteund bij het behalen van hun FSC boscertificering. Het bosbeheer kende hierdoor een aanzienlijke verbetering, maar ook op vlak van arbeidsomstandigheden en het behoud van de biodiversiteit kwam er een grote vooruitgang.

Tewerkstelling voor iedereen
Daar de houtkap vroeger door derden gebeurde, beheert de gemeenschap het bos nu volledig zelf, inclusief de houtexploitatie. Vanzelfsprekend bracht dit heel wat nieuwe jobs voor de lokale bevolking. De werkomstandigheden van de bosarbeiders zijn bovendien sterk verbeterd, net zoals ook hun inkomen. De bosarbeiders kunnen hierdoor instaan voor het onderhoud van hun families.

Bescherming van de biodiversiteit
In FSC gecertificeerde bossen gaat heel wat aandacht naar het in stand houden van de biodiversiteit. Zo moet er een beheersplan opgesteld worden en wordt de houtkap zo uitgevoerd met een minimale impact op het bosecosysteem. Ook worden er beschermde zones afgebakend met hoge biodiversiteit, waarbinnen geen houtkap toegelaten is. Het geheel van de maatregelen moet ervoor zorgen dat het bosecosysteem en haar biodiversiteit optimaal beschermd worden.

Stijgende concurrentiekracht
Dankzij het behalen van een FSC certificaat krijgen de gemeenschappen ook een betere prijs voor hun FSC gecertificeerd hout. Het hout vindt zijn weg onder andere naar lokale houtverwerkende bedrijven die er meubelen, terrasplanken of andere producten van maken


Video over FSC-gecertificeerde ASL in Noord-Bolivië


Video over jaguar en andere zoogdieren in FSC-gecertificeerd bos van Dekma (Tierras bajas de Bolivia)


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202