Positieve impact voor werknemers en milieu

© Rainforest Alliance


De dag begint standaard om 7 uur in de ochtend voor bosbeheerder Hector Elias Chavarría Guzmán. Hij werkt bij ‘Reforestadora El Guásimo’, een bosbedrijf wat via de Rainforest Alliance een FSC boscertificering heeft. Om 3 uur ’s middags gaat hij weer naar huis naar zijn familie.

Werknemers en families.
Hector is heel gepassioneerd over zijn werk en blij met de inzet van zijn bedrijf om het milieu en het bos te beschermen. Het meest dankbaar is hij voor wat het bedrijf doet voor haar werknemers en hun families. “We voelen ons hier thuis”, zegt hij. “en de mensen zijn erg tevreden met dit bedrijf.” Het bedrijf zorgt voor degelijke huisvesting en medische zorgen voor haar werknemers, en een gegarandeerd loon bij arbeidsongeschiktheid. Hiernaast voorziet het bedrijf nog in heel wat andere sociale voorzieningen waar de families en lokale samenleving baat aan heeft, zoals de aanleg van parken voor recreatie of het ter beschikking stellen van boeken. De strenge sociale eisen van FSC boscertificering hebben duidelijk geresulteerd in goede werkomstandigheden.

Duurzaam bedrijf
Werken voor de Reforestadora is dan ook een felbegeerde baan. Werknemers dragen dan ook vaak hun familieleden aan als er een vacature zich aandient. “Een duurzaam bedrijf kan ons ook onderhouden”, zegt Chavarría. “Als een bedrijf winstgevend is, zullen wij er allemaal van profiteren.” De houtproductie is een belangrijke economische activiteit in de regio, en de inkomsten uit het bosbeheer dragen bij om het landschap en de tewerkstelling in deze houtproducerende regio in stand te houden.

Onaangetast bos
Reforestadora El Guásimo beheert bijna 11.000 hectare aan bos in Yaramul. Daarvan is zo’n 3.000 hectare inheems bos, wat nog vrij onaangetast is. Het beschermen van dit inheems bos is een belangrijke eis in kader van de FSC certificering. De rest van het gebied wordt beheert als productiebos en bestaat uit dennenbossen, waarbij er jaarlijks aan houtkap gedaan wordt in ongeveer 450 ha.

Herwerkte versie van artikel van de RAINFOREST ALLIANCE (2014)


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202