Bosarbeiders en lokale bevolking in Centraal Afrika beter af door FSC

© Ollivier Girard for Center for International Forestry Research (CIFOR).


Bosexploitanten in Afrikaanse regenwouden met het FSC-certificaat voor duurzaam bosbeheer gaan beter om met arbeiders en lokale bevolking dan concurrenten die niet gecertificeerd zijn.

Zo zijn de werkomstandigheden bij FSC-gecertificeerde bedrijven veiliger en de leefomstandigheden beter in de gemeenschappen waar bosarbeiders en hun gezinnen wonen. Ook wordt de lokale bevolking beter betrokken bij activiteiten voor de houtoogst en ontvangen zij financiële bijdragen voor de lokale economische ontwikkeling.

Dat concludeert CIFOR, een gerenommeerd internationaal onderzoeksinstituut voor tropisch bosbeheer, na uitgebreid onder-zoek in Kameroen, Gabon en Congo-Brazzaville. De landen liggen in het zogeheten Congobekken. Het Forest Stewardship Council (FSC) is vooral bekend als label voor verantwoord bosbeheer met strikte ecologische criteria, maar heeft ook sociale richtlijnen. De nieuwe studie bevestigt dat bedrijven sinds de FSC-certificering beter zijn gaan zorgen voor arbeiders en lokale bevolking. Het is voor het eerst dat ‘FSC-bedrijven’ in de praktijk zijn vergeleken met bedrijven die hout oogsten zonder FSC-certificaat. Het onderzoek is mede in opdracht van WWF uitgevoerd.

Betere werk- en leefomstandigheden voor werknemers en hun gezinnen
Voor de studie trokken de onderzoekers wekenlang diep de regenwouden in voor bezoeken aan gemeenschappen en inter-views met arbeiders en lokale bevolking. Daaruit bleek dat FSC-certificering heeft bijgedragen aan verbetering van de werk- en leefomstandigheden van arbeiders. Zo gelden bij gecertificeerde bedrijven goede veiligheidsprocedures en -maatregelen in de zagerij en bij de houtoogst die worden nageleefd en gecontroleerd. Beschermende kleding is verplicht en bosarbeiders krijgen veiligheidstrainingen. In de gemeenschappen waar bosarbeiders met hun gezinnen wonen, zorgen FSC-gecertificeerde houtkapbedrijven standaard voor schoon drinkwater en een dokterspost. Verder zijn de woningen goed uitgerust en beschikken ze over elektriciteit en wordt vuilnis ingezameld. Arbeiders zijn ook beter te spreken over prijzen en producten in de bedrijfssupermarktjes dan werknemers van niet-gecertificeerde bedrijven.

Minder conflicten, meer ontwikkeling
De relatie met de lokale bevolking is ook beter geregeld bij FSC-gecertificeerde bedrijven. Er zijn actieve, goed werkende overlegorganen tussen de bedrijven en de lokale bevolking, gegarandeerde financiële bijdragen voor de economische ontwikkeling van alle naburige dorpjes en regels voor vergoedingen als bewoners schade lijden. Daardoor zijn in gebieden waar FSC-bedrijven actief aanzienlijk minder vaak conflicten met lokale bewoners. Toch is de bevolking niet altijd tevreden. Zo treedt een FSC-gecertificeerd bedrijf strikter op tegen illegale jacht. Niet-duurzame houtkapbedrijven ondernemen daar vaak niets tegen. De maatregelen die overheden in Congo-Brazzaville, Kameroen en Gabon nemen tegen illegale jacht zijn ook vaak ontoereikend

Het rapport ziet ook ruimte voor verbetering. Zo zouden de houtkapbedrijven, de certificeringsorganisaties/auditeurs en FSC meer moeten inzetten op het uitwerken van duidelijke, uitgeschreven procedures om conflicten te behandelen en zouden de houtkap bedrijven werk moeten maken van betere carrièreplanning om de sector attractiever te maken voor de werknemers.

FSC
FSC bestaat sinds 1994. In het Afrikaanse Congobekken werd het eerste certificaat in 2005 uitgereikt. Daarna is de ontwikkeling snel gegaan. Inmiddels beschikt het Congobekken over het grootste gebied gecertificeerd tropische regenwoud, in totaal 4,3 miljoen hectare. Dit is nog steeds een betrekkelijk klein percentage (rond de 10 procent) van het totale oppervlak waar de overheden van Republiek Congo Brazzaville, Kameroen en Gabon kapvergunningen voor hebben gegeven.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202