Cooperative FSC boscertificering en meubel productie in Honduras

Honduras


De coöperative COATLAHL in Honduras behaalde voor het eerst een FSC certificaat in 1996. COATLAHL beheert een FSC groepscertificaat met 14 kleine bosgemeenschappen die samen een oppervlakte natuurlijk bos van 19.500 ha beheren voor de productie van tropisch hardhout.

COATLAHL verzorgt de marketing en verkoop van de houtproducten en heeft ook een meubelwerkplaats die FSC CoC gecertificeerd is. De voornaamste producten zijn gezaagd hout en meubilair in massief hout. Deze case beschrijft de uitdagingen waarmee COATLAHL geconfronteerd werd, in het bijzonder wat betreft het vinden van verkoopskanalen, én het voldoen aan de hoge eisen van een vaak internationaal clienteel.

Een organisatie met geschiedenis
De regionale coöperative 'Colón, Atlántida, Honduras’ Ltda (COATLAHL) is opgericht in de jaren '70 door kleine houtverwerkende groepen afkomstig uit de gemeenschappen in de bergketen Cordillera Nombre de Dios in Atlantida, in het noorden van Honduras. De zeer tropische en vochtige bossen hebben een hoge biodiversiteit en zijn publiek bezit waarvoor de bosgemeenschappen de rechten verkregen hebben voor het beheer en de bescherming.

Pionier in FSC certificering
COATLAHL is een pionier op vlak van FSC boscertificering daar ze een van de eerste bosgemeenschappen waren die een FSC boscertificaat behaalden in 1996 met steun van ACDI, het Canadees Agentschap voor Ontwikkelingssamen-werking. Toch is hun avontuur niet zonder uitdagingen gebleken. UIt de promotie van FSC certificering segen ook de verwachtingen op vlak van hogere prijzen en een verzekerde afzet, waarvan geen van beide een directe realiteit bleek te zijn. Bijkomend zorgde de crisisperiode voor financiële onzekerheid, en liepen de schulden door een samenloop van omstandigheden op. Hierbij speelde ook de concurentie met illegaal hout en de interne verplichting om - ongeacht kwaliteit of marktinteresse - alle hout van hun leden op te kopen. Toen de contractperiode voor het certificaat in 2002 afliep, werd besloten het dan ook niet te verlengen.

De wedergeboorte
Omdat COATLAHL nu eenmaal niet graag snel opgeeft, kon men zich van op de afgrond van een faillisement toch terugvechten door systematisch de uitdagingen aan te pakken. Samen met de Deense NGO Nepenthes en financiele hulp van DANIDA, (de Deense ontwikkelingssamenwerking), hebben ze beslist om toch hun FSC certificaat te hernieuwen en en een levensvatbare commerciële activiteit uit te bouwen. De uitdaging bleef dubbel: men moest afzetmarkten vinden die hun producten naar waarde zou schatten, en terzelfdertijd ook intern de nodige capacitie opbouwen om om te gaan met internationale orders en klanten en hun eisen rond kwaliteitswaarborg, communicatie en timing.

Verkooppunten vinden
Via Nepenthes kwam men in contact met Deense retailers (COOP Denmark) voor de verkoop van meubels van minder gekende houtsoorten. COOP was aangetrokken door de mogelijkheid van de verkoop van FSC producten afkomstig van lokale bosgemeenschappen, maar was in eerste instantie onzeker over COATLAHL's vermogen om te voldoen aan de eisen van kwaliteit en volume. In 2004 plaatstten ze hun eerste bestelling voor 2200 houten deurmatten, maar vroegen vooraf een levering van 50 stalen. Hoewel deze eis eerst buitensporig leek voor COATLAHL, was het een eerste stap in de opbouw van hun vertrouwensband. Bijkomende orders van FSC producten voor COOP volgden, en via de Spaanse NGO COPADE kon ook de FSC-verkoop in Spanje opgestart worden.

Het vinden van verkooppunten in eigen land bleek een nog grotere uitdaging. De competitie op de lokale markt met producten uit illegale houtkap blijft een groot probleem , en de meeste lokale winkels appreciëren de toegevoegde waarde van een FSC label nog niet of nauwelijks.

Opleiding tot verbetering van de productie
Omdat ze vroeger maar een kleine hoeveelheid aan meubels fabriceerden, was de grootte van hun eerste bestelling nogal intimiderend voor COATLAHL. Dit werd verholpen door training door nationale en internationale experts, bijgestaan door Rainforest alliance en Nepenthes. Zij hielpen hen verder evolueren in vaardigheden als schrijnwerk, hout drogen, de productie zelf en bereidde COATLAHL voor op aankomende massabestellingen.

Relationele communicatie met de klant
Door het vele vallen en opstaan, heeft COATLAHL een solide relatie opgebouwd met zijn eerste grote klant. Aanvankelijk fungeerde Nepenthes als een brug tussen de coöperatie en de Europese klant, waarbij zij de verschillende visies en verwachtingen van beide kanten konden uitleggen. De cruciale stap was het bezoek van een directeur van COOP naar Honduras, waar hij de stalen kon inspecteren en uitleg gaf over de kwaliteitseisen en hen vooral aantoonde welke onvolkomenheden zouden leiden tot verwerping of afwijzing. Nepenthes gaf beetje bij beetje zijn faciliterende rol uit handen, en COATLAHL stelde zelf een contactpersoon aan om deze relaties te onderhouden.

Genereren van bedrijfskapitaal
Een belangrijke uitdaging was het verzamelen van voldoende kapitaal voor de productie van hun eerste bestelling. Een voorschot was onmogelijk, en zonder eigendommen voor borgstelling, namen Hondurese banken de vraag tot lening van COATLAHL niet ernstig. Een lange en moeilijke zoektocht leidde hen uiteindelijk naar een overheidsfonds voor coöparatieven wat hen 28.000 USD kon lenen, zodat ze hun producten konden afwerken en verkopen, om vervolgens de lening af te lossen. Toen het overheidsfonds zijn beleid wijzigde voor het volgende jaar, bleek al vlug dat COATLAHL op zoek moest naar een alternatief. Gelukkig verwierven ze dan toch een kredietlening bij de Hondurese en internationale banken, doordat Deense banken hun risicoprofiel reduceerden wegens hun correcte afbetalingen.

Geleerde lessen

 • Een goede en efficiënte communicatie met de klant is van levensbelang, waarbij het goed is om dit als duidelijke taak aan één contactpersoon te geven. 
 • De relatie tussen een plaatselijke bosoperatie in het beheer van lokale gemeenschappen en een internationale cliënt, moet gebouwd zijn op (wederzijds) vertrouwen.
 • Nooit opgeven! Wanneer gezocht wordt naar krediet, dient men veel informatie in te winnen; Soms is er een financiering beschikbaar, waarvan men het bestaan niet vermoedde. 
 • Uiteraard dient men ook een goede afbetaler te zijn van afgesloten leningen, en een duidelijk businessplan hiervoor hebben en volgen.

Resterende uitdagingen

 • Het clienteel vergroten, met op zijn minst 3 internationale clienten om zo de internationale markt te bereiken.
 • Investeren in verbeterde processen om hun houtvoorraad beter te beheren en zo sneller te kunnen inspelen op de vraag van clienten. 
 • Hogere prijzen hanteren om de voordelen van de certificering te kunnen doorgeven aan hun werknemers. De kostprijs van een certificaat blijft een uitdaging. Echter, in het kader van hun certificering werd reeds een fonds opgericht voor hernieuwingen van certificaten, waardoor men minder tot onafhankelijk worden hangt dus niet meer af van een externe financiering.

Feiten & Cijfers

 • Certificaat: SW-FM/COC-024
 • Oppervlakte: 19,588.3 ha
 • Lidmaatschap: 14 communautaire groepen, waarvan 180 individuele producenten
 • Hoeveelheden: Jaarlijkse omzet van maatschappelijke groeperingen is ongeveer US$26,400. de jaarlijkse omzet van COATLAHL is ongeveer US$157,700 (lokale verkoop van hout en meubilair+ export van meubels)
© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202