Kleinschalige teakaanplantingen in Laos: goed voor lokale bevolking en het bos

Laos


In een regio waar ongecontroleerde houtkap een vernietigend effect heeft op de biodiversiteit, worden in dit programma waardevolle elementen geïdentificeerd, beheerd en opgevolgd. Certificering en training hebben al geleid tot heel wat verbeteringen in de manier waarop de plantages beheerd worden.

Zo promoot de coöperatieve bijvoorbeeld een ondergroei van inheemse plantensoorten binnen de teakaanplantingen, en worden maatregelen genomen om erosie te vermijden.

De FSC certificering heeft er ook voor gezorgd dat de inkomsten gestegen zijn, door onder meer betere houtprijzen en meer succesvolle verkoop van kleine of beschadigde stammen. Voor de lokale gemeenschap maken deze hogere inkomsten het verschil in de mogelijkheid om hun kinderen naar school te laten gaan


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202