Duurzaam bosbeheer bij bosgemeenschappen in Peru

Peru


Project van Bos+ vzw met Belgische steun

In 2005 ontvingen de inheemse Shipibo Conibo-gemeenschappen in Peru als eersten het FSC label. De certificering bracht om verschillende redenen echter niet het verwachte economische resultaat. Ten eerste ontbraken de nodige competenties bij de plaatselijke verantwoordelijken om de productie met kennis van zaken op de markt te brengen.

Bovendien voldeed het hout dat de gemeenschappen in de streek van Ucayali, aan de rand van het Amazonegebied, produceerden niet aan de kwantitatieve en kwalitatieve vereisten van de inkopers.

Ten slotte bleef hun aandeel beperkt tot de eerste schakels in de productie- en commercialiseringsketen waardoor hun deel van de totale winst erg beperkt bleef.

Om die problemen op te lossen is Bos+, een Belgische ngo die zich toelegt op de bescherming van natuurlijke rijkdommen, een samenwerking aangegaan met AIDER (Asociacion para la Investigacion y el Desarrollo Integral), een Peruaanse vereniging die plattelandsgemeen-schappen ondersteunt.

Met steun van BTC kon een project gestart worden in vijf inheemse gemeenschappen, in de districten Callería, Iparía en Masísea, binnen de provincie Coronel Portillo in de regio Ucayali in Peru. Met financiële hulp van de firma Graco kon er een 6de gemeenschap (Junín Pablo) er aan toegevoegd worden

Locatie
Dit project loopt in vijf inheemse gemeenschappen, in de districten Callería, Iparía en Masísea, binnen de provincie Coronel Portillo in de regio Ucayali in Perú, én nu ook de gemeenschap Junín Pablo, met behulp van GRACO.

Doelstelling
Bijdragen aan de bescherming van tropisch bos en aan de duurzame economische ontwikkeling van inheemse FSC-gecertificeerde gemeenschappen in de regio Ucayali, Peru.

Uitgangssituatie
Momenteel is FSC het snelstgroeiende boscertificeringssysteem ter wereld. In tegenstelling tot grotere bosbedrijven behalen gecertificeerde inheemse gemeenschapsbosbedrijven echter zelden een economisch voordeel uit hun ‘groene’ status. Dit is tot op heden jammer genoeg ook zo voor deze doelgroep, nl. Peruviaanse inheemse Shipibo Conibo gemeenschappen, die in 2005 als eersten in Peru het FSC certificaat behaalden.

Volgende oorzaken liggen aan de basis hiervan:

  • Betreffende gemeenschappen komen niet tegemoet aan de marktvereisten in kwaliteit en kwantiteit;
  • een gebrek aan kennis m.b.t. administratie en boekhouding bij de gemeenschappen;
  • de gemeenschappen opereren op een laag niveau van de handelsketen met als gevolg een lage winstmarge;
  • de inheemse gemeenschappen commercialiseren hun FSC-gecertificeerd hout niet onder de voorwaarden van ‘duurzame handel’ of ‘fairtrade’

Verwachte resultaten

1. Voldoende bosbouw- en houtverwerkingscapaciteiten binnen de gemeenschappen opdat men voor wat betreft de houtproductie qua hoeveelheid en kwaliteit aan de marktvraag kan voldoen;

2.voldoende organisatorische, administratieve, boekhoudkundige, en commerciële capaciteiten binnen de gemeenschappen;

3. een commercieel centrum van hout om er hout van de FSC-gecertificeerde bossen van de gemeenschappen op te slaan, te drogen en verder te verwerken en vervolgens van daaruit verder te transporteren en met toegevoegde waarde verkopen;

4. verbeterde marketing en commercialisering van FSC-hout.

Meer informatie over dit project:

  • BTC project: op deze website en/of in deze fiche
  • Graco ondersteuning: meer info en verloop van project kan u hier vinden

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202