Nachtzwaluwen op hun best in FSC gecertificeerde Pijnvencomplex in Limburg

© Tracing nature


‘Bosland’ is de verzamelnaam van de FSC gecertificeerde bossen van Lommel, Hechtel-Eksel en Overpelt en het domeinbos Pijven in de Limburgse Kempen. Deze bossen vormden in 2006 de kern van wat later uitgroeide tot een FSC groepscertificaat met gecertificeerde bossen in heel Vlaanderen. Naast een belangrijke economische en sociale functie, herbergen deze bossen ook heel wat natuurwaarden.

De bossen die gekenmerkt worden door grote oppervlaktes naaldbomen - indertijd aangeplant voor de mijnbouw - zijn vandaag een toonbeeld van multifunctioneel bosbeheer. Bosland herbergt uitzonderlijke natuur en waardevolle historische sites. Tegelijk is het grootste bosgebied van Vlaanderen een belangrijke leverancier van hout en een bron van ontspanningsmogelijkheden voor de mensen uit de buurt en toeristen van veraf.

Thuis van de nachtzwaluw
Minder bekend wellicht is dat het Pijnvencomplex, wat de kern vormt binnen Bosland, de thuis is voor een belangrijke populatie nachtzwaluwen (Caprimulgus europaeus). Deze mysterieuze insecteneter is vooral ’s nachts actief, wat het uiteraard niet makkelijk maakt om meer te weten te komen over hun gedrag, aantallen en hun evolutie. De nachtzwaluw is echter een belangrijke ‘indicatorsoort’ voor het beoordelen van de kwaliteit de omgeving en het beheer hiervan. In FSC gecertificeerde bossen is het belangrijk om het beheer te voeren met de nodige aandacht voor dergelijke ‘sleutelsoorten' zoals de nachtzwaluw of bijvoorbeeld ook de gladde slang. Beide soorten hebben nood aan open ruimtes in het bos en geleidelijke bosranden. Houtkap met grotere kapvlakten bieden dus heel wat kansen aan deze soorten, en het bosbeheer houdt hier dan ook rekening mee door deze optimaal te spreiden in het boslandschap.. Ook worden open ruimtes vaak 'voorbereid' zodat ze het ideale habitat vormen voor deze en andere soorten.

Onderzoek en monitoring
Reeds meer dan 15 jaar wordt de populatie nachtzwaluwen via onderzoek vanuit oa de Ugent en de KULeuven wetenschappelijk opgevolgd, waarbij onder andere individuele vogels van een zendertje voorzien werden. De vzw Tracing Nature zet vandaag dit werk verder, met steun van lokale en andere partners. Via haar website communiceert de vzw Tracing Nature over de resultaten van hun werk.

Meer informatie over FSC boscertificering in Vlaanderen: http://www.natuurenbos.be/fsc

Meer informatie over Tracing nature vzw :
- Informatieboekje
- http:www.tracingnature.com
- info at tracingnature point com
- Tracing nature facebookpagina


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202