On-product label:

Logogebruik op een FSC product

© FSC A.C.
Enkel FSC gecertificeerde producten mogen een FSC label dragen. 

Dit label kan op of aan het product (of zijn verpakking) aangebracht worden. 

Zo een 'on product' label geeft dus aan dat het product FSC-gecertificeerd is.


Voor de goedkeuring van het gebruik van een on-product label, 
dient een certificaathouder zich steeds te wenden tot zijn certificeerder!


Geen FSC on product logo aanbrengen zonder FSC CoC certificering
Het aanbrengen van een FSC logo op een product mag enkel gebeuren door bedrijven met een FSC Chain of Custody certificaat In geval van vragen over on-product gebruik kunnen certificaathouders terecht bij FSC België.

Gebruik van het FSC label op drukwerk
Een bijzondere vorm van het on-product gebruik is gebruik van het FSC-keurmerk op drukwerk om de gecertificeerde status van het drukwerk aan te geven, bijvoorbeeld op briefpapier of in de colofon van een tijdschrift dat op FSC-papier is gedrukt. 
Ook niet-gecertificeerde bedrijven, overheden, organisaties,.. kunnen FSC papier gebruiken voor hun drukwerk, en indien wenselijk het FSC-keurmerk laten vermelden. Voorwaarde is dat de drukker FSC-gecertificeerd is (en uiteraard dat er FSC-gecertificeerd papier gebruikt wordt).

FSC label op verpakking
Het FSC label komt steeds vaker voor op verpakkingen. Ook hier geldt dat het aanbrengen van een ‘on product’ FSC label op de verpakking dient te gebeuren door een FSC gecertificeerde producent. Steeds meer verpakkingsproducenten hebben reeds hun FSC Chain of Custody certificering behaalt.

Outsourcing van product labelling
Een FSC 'on product label' is in principe niet overdraagbaar. 
Wel is het onder voorwaarden mogelijk dat een (gecertificeerde) opdrachtgever aan zijn (gecertificeerde) leverancier vraagt om zijn label (met zijn Licentie Code) te gebruiken op de producten die voor hem (de opdrachtgever) gemaakt worden.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202