FSC International

© FSC A.C.Zowel de internationale FSC organisatie, als de nationale kantoren, zijn multistakeholder organisaties die belang-hebbenden uit sociale, economische en economische hoek verenigen.


Bestuurlijk zijn er drie niveau's, zowel bij de nationale organisaties als bij FSC Internationaal: de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en een uitvoerend team van medewerkers.


De FSC General Assembly

© FSC A.C.De Algemene Vergadering is het hoogste beslissingsorgaan binnen de organisatie. 

Leden hebben stemrecht op de Algemene Vergadering, en kunnen mee beslissen over de FSC strategie en regels. 
Leden worden op basis van hun organisatie of achtergrond onderverdeeld in één van de 3 kamers, die elk een gelijk gewicht hebben in de beslissingsname. 

Hierbij dient op internationaal niveau ook een Noord-Zuid evenwicht gerespecteerd te worden.

Leden kunnen via motie hun ideeën en voorstellen aanbrengen, die dan door alle leden gestemd worden. Een beslissing in het FSC systeem kan pas genomen worden wanneer hiervoor een twee-derde meerderheid is over alle leden én een meerderheid is binnen elk van de drie kamers. Dankzij dit participatief en gebalanceerde model geeft het FSC een geloofwaardige garantie voor een ecologisch verantwoord, sociaal rechtvaardig en economisch rendabel bosbeheer!

De Algemene Vergadering van FSC op internationaal niveau heeft plaats elke 3 jaar. De laatste FSC General Assembly had plaats in september 2014 in Sevilla. De volgende FSC GA zal doorgaan in 2017.

Op nationaal niveau houdt FSC België minstens jaarlijks een Algemene Vergadering, waarop Belgische leden samenkomen.


Ecologische kamer

In de ecologische kamer zitten onder andere milieuorganisaties van internationaal tot lokaal niveau (zoals bvb WWF, Greenpeace, …). Ook andere actoren, zoals onderzoekers of instellingen kunnen deel uitmaken van deze kamer.

Sociale kamer

In de sociale kamer zitten onder andere organisaties van en voor inheemse bevolking, vakbonden of Noord-Zuidorganisaties.

Economische kamer

In de economische kamer zitten bosbeheerders, hout- en papierbedrijven, bouwbedrijven, retailers, … en heel wat sectororganisaties.


De Raad van Bestuur

Zowel op internationaal als op nationaal niveau wordt een Raad van Bestuur verkozen door en onder de leden van de organisatie, waarbij ook hier het evenwicht tussen de 3 kamers gerespecteerd wordt. Bestuurders hebben een tijdelijk mandaat in de Raad van Bestuur.

Team van medewerkers

Zowel op internationaal als nationaal niveau in België staat een team van enthousiaste mederwerkers in voor de dagelijke werking, dit onder leiding van de directeur.


FSC in cijfers

Wereldwijd
198.702.928 ha FSC bos
32.797 CoC certificaten
België
23.259 ha FSC bos
691 CoC certificaten
(cijfers 02/08/2017)

read more …
© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202