Evenementen

Monday, 11 September 2017
FSC België doet weer mee met 'Music for life 2017'

Music for life 2017

Ook dit jaar organiseert Studio Brussel weer Music For Life: de week voor Kerstmis wordt ook dit jaar ‘de Warmste Week’. In die week zorgt iedereen voor iedereen. Ook FSC België staat in de lijst met ‘goede doelen’.


Bossen zijn van onschatbare waarde op vlak van biodiversiteit en vervullen ecosysteemdiensten die cruciaal zijn voor het voortbestaan van het leven op onze planeet. Zo vindt meer dan 80% van de terrestrische dier- en plantsoorten zijn thuis in bossen. En ook zo'n 1.6 miljard mensen hangen rechtstreeks af van bossen voor hun levensonderhoud. De druk op onze bossen blijft helaas echter bijzonder groot. Tussen 2010 en 2015 hebben we jaarlijks ongeveer 6.5 miljoen hectare natuurlijk bos verloren, ofwel 17 voetbalvelden per minuut. Ontbossing zorgt voor 15% van de wereldwijde CO₂-uitstoot en speelt een grote rol in klimaatverandering.

Duurzaam bosbeheer is één van de oplossingen om wereldwijd bossen te beschermen en te behouden, en dit is exact waar het bij FSC om gaat. De Forest Stewardship Council is een internationale ngo die samen met haar leden uit sociale, ecologische en economische hoek streeft naar duurzaam bosbeheer wereldwijd. Het FSC systeem stelt strenge sociale, ecologische en economische eisen aan het bosbeheer en wordt als enige in zijn soort gesteund door organisaties als WWF en Greenpeace. Bossen die beheerd worden volgens die FSC vereisten, kunnen via een onafhankelijke controle een certificaat krijgen. Het hout –en afgeleide producten– mogen dan een FSC label dragen, waarbij er een controle is op traceerbaarheid van bos tot eindproduct. Hiernaast zet FSC ook volop in op recyclage.

“Door te kiezen voor hout- en papierproducten met het FSC label, kan iedereen bijdragen aan beter bosbeheer wereldwijd en het realiseren van onze doelstelling,” zegt Bart Holvoet. “We zien Music For Life dan ook vooral als een middel om mensen ook voor dit thema te sensibiliseren. Steun ontvangen via de Music For Life acties zullen we inzetten voor projecten die FSC boscertificering van kleinere boseigenaren ondersteunen, bijvoorbeeld op vlak van capaciteitsopbouw of in hun opstartfase.”

Bekijk ons profiel op de site van de Warmste Week.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202