Nieuws

Friday, 10 July 2020
Reactie FSC Internationaal op Earthsight rapport

In juni 2020 publiceerde de Britse NGO Eartsight het rapport ‘Flatpacked Forests’, waarin onder andere ook kritiek gegeven wordt op de werking van het FSC-systeem in Oekraïne. Op 24/06/2020 publiceerde FSC Internationaal een reactie (en bijhorende FAQ in detail) op haar website.


FSC International neemt elke kritiek op haar systeem ter harte, om waar nodig werk te maken van aanpassingen en verbeteringen. Wat Oekraïne betreft, beseffen we ten volle dat de situatie van de bosbouwsector in dit land niet de meest eenvoudige is, en heel wat uitdagingen met zich meebrengt, wat meteen ook een motivatie is om er aan beter bosbeheer te werken. Lees er hier meer over.

Het rapport stelt terecht dat ook FSC als ‘beste keurmerk in zijn soort’ bepaalde onvolkomenheden en uitdagingen heeft om effectief ten volle de impact te hebben op de verduurzaming van het bosbeheer, maar kijkt niet of eerder beperkt naar de diverse acties die hieromtrent recentelijk al genomen worden (Voor een overzicht in detail, zie de FAQ). Uiteraard moet ook los van het FSC-systeem blijvend worden ingezet op het bestrijden van corruptie én een betere naleving van de EUTR. FSC-boscertificering komt zeker niet als vervanging van deze, maar kan hier wel aan bijdragen.

De aantijgingen die het rapport uit rond FSC boscertificering in het land worden uiteraard waar nodig verder onderzocht. In tegenstelling tot wat beweerd wordt, worden certificaathouders (bosbeheerders en Chain of Custody gecertificeerde bedrijven) uiteraard wel geschorst of ingetrokken wanneer de nodig is door de onafhankelijke certificeringsinstelling, al dan niet na bijkomend onderzoek door ASI (Voor meer detail, zie FAQ, de certificatendatabank en/of de interactieve GIS kaart met data per land).

Update (1/10/2020) – aanvullende reactie op artikel(s) MO Magazine.

MO magazine publiceerde een eerste online artikel op 02/07/2020 met verwijzing naar dit rapport, gevolgd door het artikel ‘Illegaal hout verdwijnt niet vanzelf ui de Oekraïense bossen’ in hun tijdschrift (Herfst 2020) wat op 29/09/2020 ook online verscheen. Naar aanleiding van het eerste online artikel nam Bart Holvoet (directeur FSC België) contact met de journalist en de redactie, aangezien in het hier geen enkele verwijzing stond naar de reeds beschikbare reactie van FSC Internationaal. Via email werden toen nog enkele bijkomende vragen aan FSC gesteld die (in afwezigheid van Bart Holvoet) opgevolgd en beantwoord werden door collega’s van FSC Internationaal. Enkele elementen uit de uitgebreide feedback vanuit FSC werden (al dan niet gedeeltelijk) verwerkt in het artikel, onder meer in een 'persoonlijke quote' in naam van Bart. Helaas kwamen andere elementen uit de FSC-reactie niet aan bod in het artikel.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202