Nieuws

Tuesday, 23 August 2016
Consultatie ‘Controlled wood National Risk Assessement’ voor België

FSC Wood

In kader van de door FSC International gecoördineerde ‘Centralized National Risk Assessment’ (CNRA) wordt de risico-inschatting voor België geupdate. Na voorbereidend werk door onafhankelijke consultants en overleg met de Belgische werkgroep, worden de resultanten voorgelegd in een publieke consultatieronde. Deze start op 16 augustus en loopt tot 21 oktober 2016.


FSC België startte begin 2013 het proces van de Nationale Risico-analyse voor 'Controlled wood'. Het doel van dit proces is om na te gaan of niet-FSC gecertificeerd hout van Belgische origine al dan niet een risico stelt in kader van de 5 categorieën gedefinieerd door FSC op internationaal niveau. Het concept ‘controlled wood’ is relevant voor niet-FSC gecertificeerde inputs in samengestelde producten. In oktober 2014 werd de NRA voor België goedgekeurd door FSC International.

Via de ‘Centralized National Risk Assessment’ (CNRA) maakt FSC Internationaal werk van een verfijnde en geharmoniseerde aanpak rond het opstellen van dergelijke NRAs. België is hierbij een van de prioritaire landen. In kader van deze CNRA werd specifiek voor België gekeken naar twee van de 5 categorieën (de andere 3 categorieën blijven ongewijzigd):

  • Cat 3: Wood harvested in forests where high conservation values are threatened by management activities

> Klik hier onder voor het volledige verslag en de voorlopige conclusies (voorwerp van deze stakeholderconsultatie)

  • Cat 4: Wood harvested in forests being converted to plantations or non-forest use

> Klik hier onder voor een samenvatting van de conclusie (voorwerp van deze stakeholderconsultatie)

De voorlopige conclusies geven een ‘laag risico’ voor België voor Categorie 4. Voor Categorie 3 is de risico-inschatting eveneens ‘laag risico’ voor België, met uitzondering van hout uit Vlaanderen. Voor Vlaanderen werd een ‘gespecifieerd risico’ weerhouden voor hout uit ‘zonevreemde bossen’, waarbij eveneens zogenaamde ‘control measures’ voorgesteld worden om hier in de praktijk (heden en nabije toekomst) mee om te gaan.

Publieke consultatie tot en met 21 oktober

De resultaten voor België in kader van deze CNRA worden nu voorgelegd voor consultatie. Deze consultatieronde loopt tot en met 21 oktober. Tijdens deze consultatieperiode, kan elk individu of organisatie die zich betrokken voelt bij deze materie deelnemen en haar/zijn eventuele opmerkingen in verband met deze risicoanalyse meedelen. Dit kan via email aan bart at fsc point be© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202