Nieuws

Friday, 28 April 2017
Herziening FSC CoC vereisten mikt op verhoogde gebruiksvriendelijkheid

© FSC Belgium

Begin 2017 werd een 3de herziening van de FSC Chain of Custody norm goedgekeurd. Grote veranderingen zijn er niet. Maar met enkele nieuwigheden en verduidelijkingen en een verbeterde structuur is de norm alvast een pak gebruiksvriendelijker. Ontdek er meer over, of kom gerust naar een van onze FSC opleidingen


Begin 2017 werd een 3de herziening van de FSC Chain of Custody norm goedgekeurd. Grote veranderingen zijn er niet. Maar met enkele nieuwigheden en verduidelijkingen en een verbeterde structuur is de norm alvast een pak gebruiksvriendelijker.

De nieuwe norm voor ‘FSC Chain of Custody certificering’ is van toepassing sinds april 2017 voor nieuwe certificaathouders. Bestaande certificaathouders – voor wie er doorgaans geen grote veranderingen zijn – dienen voor eind maart 2018 volgens de nieuwe norm geaudit te worden. In de praktijk valt het uiteraard aan te raden om eventuele aanpassingen niet te lang uit te stellen.

Vereenvoudiging, verduidelijking en extra flexibiliteit

De nieuwe norm kreeg een andere, meer leesbare structuur ten opzichte van voorgaande versies. Inhoudelijk zijn er voor bestaande certificaathouders geen grote wijzigingen. Naast een aantal verduidelijkingen (doorgaans van reeds gangbare praktijken), biedt de nieuwe norm ook een aantal nieuwigheden en extra flexibiliteit. Zo worden bijvoorbeeld de vereisten voor aannemers op administratief vlak op diverse punten meer in overeenstemming gebracht met hun praktijk, waardoor onnodige administratie vermeden kan worden.

Opleiding of andere ondersteuning nodig?

FSC België organiseert de komende maanden opleidingssessies rond de nieuwe standaard, zowel gericht op bestaande certificaathouders als op niet-gecertificeerde bedrijven met interesse.

Voor inlichtingen en/of inschrijvingen kan u terecht op info at fsc point be Vanzelfsprekend kan iedereen ook terecht bij FSC België voor vragen hieromtrent, en zijn opleidingen ‘in house’ ook mogelijk bij interesse.© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202