Nieuws

Friday, 08 September 2017
3-jaarlijkse FSC General Assembly in Vancouver, Canada

FSCGA2017logo

De ‘FSC General Assembly’ is het hoogste beslissingsorgaan binnen de FSC organisatie, dat om de 3 jaren samenkomt om beslissingen te nemen over de werking en strategie van de organisatie op korte en lange termijn. Begin oktober heeft de FSC GA plaats in Vancouver (Canada).


Het FSC label is wereldwijd het meest bekende en meest gerespecteerde label voor hout-, papier- en andere bosproducten afkomstig uit verantwoord bosbeheer. De achterliggende organisatie, de Forest Stewardship Council (FSC), verenigt op internationaal niveau ruim 850 leden uit sociale, ecologische en economische hoek. Gezamenlijk en in onderling evenwicht vormen zij de motor van de organisatie in haar streven naar verantwoord bosbeheer wereldwijd. Om de 3 jaren komen deze leden samen in de 'FSC General Assembly', om beslissingen te nemen over de werking en strategie van de organisatie op korte en lange termijn.

"Zo'n FSC General Assembly is eigenlijk dé plaats en hét moment waarop de magie gebeurt", vertelt Bart Holvoet (Directeur FSC België). "FSC verenigt immers ruim 1.000 organisaties en bedrijven uit economische, ecologische en sociale hoek, die elk op zich met hun kijk en verwachtingen naar de GA komen, Binnen ons model van overleg is uitwisseling en discussie van cruciaal belang om zo te streven naar een zo breed mogelijk draagvlak. Enkel wanneer er voldoende consensus is over alle leden en binnen elk van de 3 kamers, wordt een idee ook werkelijkheid."

Begin oktober 2017 is het weer zo ver, en ditmaal komen de FSC leden samen in Vancouver (Canada). In de aanloop naar deze 'Algemene Vergadering' hebben de leden een heel aantal 'moties' of voorstellen ingediend. Voorafgaand aan de eigenlijke stemming - die de laatste twee dagen in beslag neemt - zullen deze voorstellen intens besproken en bediscussieerd worden. Hiernaast komen ook heel wat andere onderwerpen aan bod in de vele sidemeetings, en is er uiteraard ruimte voor netwerking.

> Klik hier voor meer informatie over de FSC General Assembly.

> Klik hier voor news & updates over de FSC General Assembly.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202