Nieuws

Monday, 23 October 2017
3-jaarlijkse ‘FSC General Assembly’ zet agenda voor de toekomst

FSC GA 2017

Begin oktober kwamen ruim 700 mensen samen op de 8ste FSC General Assembly in Vancouver (Canada). Na enkele dagen van sidemeetings, overleg en discussie werden aan het eind van de week heel wat beslissingen genomen die het werk van de organisatie voor de komende 3 jaren zullen aansturen.


De ‘General Assembly’(GA) is het hoogste beslissingsorgaan binnen het FSC systeem. Elke 3 jaar komt deze Algemene Vergadering samen om de krijtlijnen voor de nabije toekomst uit te zetten. Meer dan 1.000 organisaties, bedrijven of individuen hebben vandaag een stem als lid van FSC, en ruim de helft van de leden was ook fysiek aanwezig, samen met tal van andere niet-stemgerechtigde aanwezigen.

“Het bijwonen van zo’n FSC GA blijft een unieke ervaring omdat het echt verrassend is hoe stakeholders uit diverse hoek met nog meer diverse meningen er toch in slagen om respectvol in dialoog een breed gedragen oplossing uit te werken,” zegt Bart Holvoet (Directeur FSC België).

Voorafgaand aan de eigenlijke stemming – die de laatste 2 dagen plaatsheeft – is er tijd voor overleg en discussie tussen de FSC leden, en dit zowel binnen één van de 3 kamers als tussen de kamers onderling. De leden zijn immers onderverdeeld in een ecologische, sociale en economische kamer, die elk een gelijk gewicht in de organisatie hebben. Beslissingen kunnen pas genomen worden met een twee-derde meerderheid over alle leden, én een gewone meerderheid per kamer.

“Meningen mogen dus divers en botsend zijn, maar pas wanneer een breder draagvlak gevonden wordt, kan een idee als ‘motie’ uiteindelijk gestemd worden” getuigt Bart Holvoet. Tijdens deze GA werden een 15-tal moties aanvaard, en een 20-tal verworpen.
“Zo geven enkele belangrijke goedgekeurde moties verder vorm aan het FSC-beleid omtrent intacte bosgebieden (Intact Forest Landscapes) of inheems-cultureel landschap (Indigenous Cultural Landscapes). Andere moties geven FSC een mandaat om actiever te zijn op het internationale klimaatpodium, rond niet-houtachtige bosproducten, of om mogelijke oplossingen uit te werken voor FSC-certificering van plantages die ontstaan zijn door ontbossing na 1994.”


> Voor een volledigoverzicht van alle (aanvaarde en niet-aanvaarde) moties kan u hier terecht.


FSC GA 2017-4FSC GA 2017-5FSC GA 2017-6FSc GA 2017-3FSC GA 2017-2FSC GA 2017-1FSCGA2017logo© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202