Nieuws

Monday, 27 November 2017
Marktstudie i.o.v. FOD Leefmilieu; “Duurzaam gecertificeerd hout op de Belgische markt in 2016”

FSC board

In opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) voeren BOS+, Stichting Probos en IDEA Consult een inventarisatie uit naar het aandeel duurzaam gecertificeerd hout op de Belgische markt in 2016


BOS+, Stichting Probos en IDEA Consult voeren gezamenlijk in opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) een inventarisatie uit naar het aandeel duurzaam gecertificeerd hout op de Belgische markt in 2016.

De FOD Volksgezondheid en de betrokken partners willen aan de hand van deze marktstudie inzicht krijgen op de hoeveelheid aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout op de Belgische markt. De FOD zal de verkregen informatie tevens gebruiken ter ondersteuning van het federaal beleid inzake de promotie van duurzame boscertificeringsystemen.

De inventarisatie richt zich op alle houtimporterende bedrijven, bedrijven die rondhout verwerken, en op bedrijven die hout onder een ander vorm (gezaagd hout, pulp…) verwerken op Belgisch grondgebied. Het gaat hierbij om primaire (rondhout, gezaagd hout, plaatmateriaal en fineer) en secundaire (papier, meubels, lijsten…) houtproducten.

Bedrijven worden via diverse kanalen gecontacteerd en aangemoedigd tot deelname. Mocht uw bedrijf onder de doelgroep vallen, dan kan u steeds terecht bij BOS+ voor vragen, informatie en uw deelname aan dit onderzoek. Deelnemende bedrijven worden op de hoogte gehouden over de uitkomst van het onderzoek, en maken bovendien kans op een weekendje in de B&B Hippo-Droom, een charmevolle gerestaureerde Belle Epoque villa midden in het Zoniënwoud!

Contactgegevens:


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202