Nieuws

Tuesday, 20 March 2018
West-Vlaamse privé-bossen voor het eerst FSC gecertificeerd!

Boseigenaars bij de uitreiking van hun FSC-certificaat op 19-03-2018 – Vlnr: Vader abt René Fobe(boseigenaar Abdij Zevenkerken), Chris Couwelier (secretaris bosgroep), Albert de Busschere (boseigenaar), Bart Naeyaert (gedeputeerde provincie), MarcDelodder (boseigenaar Priorij Bethanië), Zr. Isabel Milaire (Bethanië), PaterLeon Van Vuchelen (abdij), Bernard Haspeslagh en Patricia De Somer(boseigenaars), Lieven Dekoninck (Agentschap voor Natuur en Bos).

In het bosrijke gebied ‘Sint-Andriesveld’ ten zuiden van Brugge, op de grens met Zedelgem en Jabbeke, werden 5 private boseigendommen gecertificeerd met een FSC®-label.


> Bron: Persbericht Bosgroep West-Vlaanderen

Dit is het hoogst haalbare, internationale kwaliteitslabel voor verantwoord bosbeheer. Het betekent dat in deze eigendommen op een evenwichtige manier rekening gehouden wordt met de sociale, ecologische en economische aspecten die bij bosbeheer horen. Of anders gezegd: bosbeheer met respect voor mens en natuur, vandaag en voor de komende generaties. Het gaat om zo’n 160 ha bossen in de domeinen Sint-Andriesabdij Zevenkerken, Priorij Bethanië, Ter Heyde, Landgoed van ’t Veld en een kleine private eigendom bij de Koornemoezen. In West-Vlaanderen zijn dit de eerste private eigendommen die met een dergelijk label kunnen pronken. Er zijn al ca. 1.000 ha openbare eigendommen in deze provincie gecertificeerd.

Alle genoemde eigenaars zijn lid bij de vzw Bosgroep Houtland. De Bosgroep Houtland is een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen dat eigenaars adviseert en begeleidt bij het beheer van hun bossen. De Bosgroep coördineerde deze certificering. Wanneer boseigenaars in Vlaanderen beschikken over een evenwichtig beheerplan, is de stap naar certificering niet meer zo groot omdat ze kunnen aansluiten bij het FSC-groepscertificaat van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Het ANB neemt het management en de organisatie van deze groep kosteloos op zich en ondersteunt de leden.

FSC-bosbeheer betekent concreet voor de natuur o.a. dat er geen ontbossingen gebeuren, dat er steeds minder gekapt wordt dan dat er bijgroei is, dat er respect is voor water en bodem en dat er geen chemicaliën gebruikt worden. FSC stelt ook eisen aan de veiligheid en het welzijn van de mens in en om het bos. Zo zijn er maatregelen (beschermingskledij, scholing,…) voor bosarbeiders en wordt er inspraak van de omwonenden en recreanten bij het beheer verwacht.

Met het behalen en behouden van dit label krijgen de betrokken eigenaars een objectieve bevestiging van hun duurzaam beheer. Het is voor hen een stimulans voor verdere professionalisering. Er wordt een trend gezet die als voorbeeld dient voor andere beheerders (wereldwijd!) en het betekent een ondersteuning voor alle andere gecertificeerde schakels in de houtketen van bos tot handelaar.

Ieder van ons kan dit proces trouwens bevorderen. Boseigenaars en de houtverwerkende industrie zullen alleen blijven inzetten op verantwoord beheer van bossen wanneer de consument het hout hieruit waardeert. Indien u hout- of papierproducten koopt, kies dan voor deze met een FSC-label. Vraag ernaar bij uw handelaar of raadpleeg https://www.ikzoekfsc.be/


> Bekijk hier de reportage van Focus/ WTV:


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202