Nieuws

Tuesday, 27 March 2018
FSC statement over Greenpeace International

Greenpeace International heeft besloten haar lidmaatschap van FSC op internationaal niveau te beëindigen.


Deze beslissing werd op 26/03/2018 publiek bekend gemaakt door Greenpeace. Nationale kantoren van Greenpeace kunnen blijvend zelfstandig beslissen hoe actief ze werken rond verantwoord bosbeheer en of en hoe ze hierbij met FSC willen samenwerken (op nationaal en/of internationaal niveau). In landen zoals Canada, de Verenigde Staten en Nieuw Zeeland blijft de nationale Greenpeace organisatie bijvoorbeeld lid van FSC International. Het FSC-keurmerk blijft voor Greenpeace ook het beste keurmerk voor duurzaam bosbeheer.

Greenpeace International vindt dat de hoge eisen die FSC-bosbeheer stelt onvoldoende kunnen worden uitgevoerd in zogenaamde ‘high risk’ landen, waar sprake is van corruptie en zwak bestuur. Deze kritiek van Greenpeace is niet onbekend, en FSC waardeert ten zeerste de belangrijke bijdrage van Greenpeace doorheen de jaren om de positieve impact van onze organisatie op het duurzaam beheer van bossen wereldwijd te versterken en te verbeteren. Zo hebben we bijvoorbeeld gezamenlijk grote stappen gezet om de bescherming van Intact Forest Landscapes te versterken en zijn we een discussie begonnen over een meeromvattende landschapsbenadering. Ook onze Policy for Association, een uniek mechanisme dat garandeert dat bedrijven die een relatie met FSC aangaan zich in hun bedrijfsvoering houden aan ethische- en milieueisen, is mede door Greenpeace vormgegeven.

FSC betreurt de beslissing van Greenpeace International, maar respecteert deze en de standpunten die aan de basis liggen van dit besluit. FSC is echter van mening dat voor een effectieve bescherming en het behoud van bossen het terechte streven naar maximale bosbescherming op zich niet volstaat. Verantwoord bosbeheer (en het gebruik van hout) zijn een onmisbaar onderdeel van een strategie gericht op bosbehoud voor de lange termijn. In ’high risk’ landen zijn de bedreigingen van bosvernietiging bovendien dusdanig groot dat ‘niets doen’ tot veel grotere risico’s leidt. FSC boscertificering is ook daar een effectief instrument tegen illegale houtkap en ontbossing, en levert reeds een belangrijke positieve bijdrage op vlak van het behoud van het ecosysteem alsook op sociaal-maatschappelijk vlak.

Hout uit verantwoord beheerde bossen zal een belangrijke(re) rol spelen in de transitie naar een biobased en circulaire economie. En zeker in deze ‘economisch beheerde’ bossen is FSC-boscertificering een belangrijk instrument om garanties te bieden om de ecologische, sociale en economische waarden van het bos te waarborgen, inclusief het behoud van biodiversiteit (bijvoorbeeld door bescherming van bossen met hoge natuurwaarden, of High Conservation Values). FSC is vastbesloten hierin haar rol als koploper te blijven vervullen.

Voor Greenpeace International blijft het FSC-systeem de beste keuze voor certificering van verantwoord bosbeheer, vertrouwend op onze principes en criteria en onze democratische wijze van besluitvorming. FSC kijkt dan ook uit naar een voortzetting van een constructieve samenwerking, zoals Greenpeace ook reeds heeft toegezegd.


> Klik hier voor de officiële statement van FSC internationaal


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202