Nieuws

Thursday, 19 July 2018
Jaarverslag 2017 van FSC-groepscertificaat ANB: ruim 22.000 ha FSC bos en 90.000 m³ FSC-hout

ANB Dunning hout

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) publiceerde onlangs het jaarverslag 2017 van haar FSC-groepscertificaat.


Meer gecertificeerd bos

Via het FSC-groepscertificaat van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) telde Vlaanderen eind vorig jaar zo'n 22.177 ha FSC-gecertificeerd bos. Tijdens 2017 kwam er 610 ha FSC-gecertificeerd bos bij, waarvan het grootste deel in West-Vlaanderen te vinden is. De Provincie Limburg blijft in absolute oppervlakte de belangrijkste provincie qua FSC-bosareaal, terwijl de Provincie West-Vlaanderen - mede door de groei in 2017 - de provincie met het hoogste procentuele aandeel gecertificeerde bos. Het ANB blijft binnen haar groep met 13.564 ha FSC-gecertificeerd bos niet verwonderlijk de grootste bosbeheerder.

Meer gecertificeerde groepsleden

De FSC-groep steeg naar een aantal van 112 leden waarvan 66 private eigenaars, en 46 openbare bosbeheerders/eigenaars.
Ook hier zit de stijging logischerwijs vooral in West-Vlaanderen, waar naast de stad Brugge, ook via de bosgroep Houtland een aantal nieuwe private eigenaars aansloten.

Meer gecertificeerd hout

In 2017 werd in de Vlaamse FSC-bossen 89.718m³ hout gekapt en verkocht. Een kleine 87.000m³ daarvan werd via Natuurinvest vermarkt voor diverse openbare besturen en het ANB, waarbij deze laatste instaat voor 2/3de van de totale FSC-houtproductie.
Sinds 2006, Sinds de start van het groepscertificaat in 2006 zat het volume FSC-hout in stijgende lijn tot 2012. Sindsdien wordt er jaarlijkse ruwweg tussen de 90.000 tot 100.000 m³ FSC-hout verkocht uit bossen van aangesloten eigenaren.
"In 2018 verwachten we na een periode van eerder tragere groei opnieuw heel wat nieuwe bosgebieden en/of eigenaren te kunnen toevoegen aan ons groepscertificaat," zegt Danny Maddelein die in 2017 de rol van interne auditor binnen het groepscertificaat op zich nam. "Zo hopen we ook geleidelijk aan het aanbod FSC-gecertificeerd hout uit Vlaamse bossen op te drijven".

Meer informatie?
Voor het volledige jaarverslag 2017 en/of meer informatie over het groepscertificaat en de mogelijkheden tot aansluiting kan u hier terecht.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202