Nieuws

Thursday, 26 July 2018
Verdubbeling van FSC-marktaandeel in België tussen 2012 en 2016

FSCboard

In opdracht van de FOD Leefmilieu werd voor de derde keer een marktstudie gemaakt van het aandeel gecertificeerde hout- en papierproducten op de Belgische markt. Voor het jaar 2016 is naar schatting net geen 60% van de primaire houtproducten op de Belgische markt van gecertificeerde oorsprong. Voor wat papier en karton wordt het gecertificeerde aandeel op 80% geschat. Binnen het gecertificeerde aandeel valt ongeveer de helft van het gecertificeerde hout en 2/3de van het gecertificeerde papier en karton onder het FSC-keurmerk. Het FSC-marktaandeel in België bedraagt zo ongeveer 30% qua primaire houtproducten en ruim 50% qua papier en karton.


Deze marktstudie werd gelanceerd door de FOD Leefmilieu om de voortgang in het kader van het ‘Sectoraal Akkoord ter verhoging van het aandeel houtproducten uit duurzaam beheerde bossen’ uit 2011 te monitoren. Na eerdere monitoringsstudies die de cijfers uit 2008 en 2012 verzamelden, brengt deze studie de cijfers voor het kalenderjaar 2016 in beeld.

Verdubbeling aandeel FSC-gecertificeerd hout

Het aandeel gecertificeerde primaire houtproducten steeg van zo’n 40% (2012) naar net geen 60% in 2016. De stijging zou vooral te wijten zijn aan forse groei van het gecertificeerde aanbod gezaagd naaldhout en plaatmaterialen, waarbij bij beide ruim de helft van het volume gecertificeerd bleek. Voor tropisch en gematigd zaaghout stijgt het volume in absolute cijfers, maar in relatieve cijfers is dit enkel ook zo voor het aandeel tropisch gecertificeerd hout (25.8% marktaandeel). Het relatieve aandeel gecertificeerd gematigd zaaghout (17.8%) kende een kleine daling tussen 2012 en 2016.

Ongeveer de helft van al het gecertificeerde hout is FSC-gecertificeerd, wat neerkomt om ongeveer een derde van het totale volume primaire houtproducten op de Belgische markt. In vergelijking met 2012 (15%) betekent dit een verdubbeling van het FSC-marktaandeel . Vooral de beschikbaarheid aan FSC-gecertificeerd naaldhout en plaatmaterialen, alsook het relatief grote aanbod FSC-gecertificeerd tropisch hout kenden hier een sterke groei. Het aanbod gematigd loofhout met FSC-keurmerk zit nog eerder aan de lagere kant, al kan de stijgende vraag vanuit de verwerkende industrie ook hier groei brengen.

Nog groter marktaandeel voor FSC-gecertificeerd papier en karton

Net geen 80% (78,9%) van het totale volume papier en karton op de Belgische markt is naar schatting gecertificeerd, waarbij 2/3de van het gecertificeerde volume onder het FSC-keurmerk valt. Zowel wat de beschikbaarheid van grafisch papier betreft, als binnen andere papier- en kartontoepassingen (waaronder ook verpakkingen) is het FSC-gecertificeerde aandeel binnen het totaal vrij hoog met respectievelijk 44% en 65 %.

Hopelijk inspireert deze hoge beschikbaarheid aan FSC-gecertificeerd papier en karton drukkerijen, verpakkingsbedrijven en andere verwerkende bedrijven om ook hier nog meer proactief mee om te gaan”, zegt Bart Holvoet (Directeur FSC België). “Een verantwoorde herkomst van de grondstof waar men mee werkt is immers steeds meer een argument waar klanten naar vragen of aandacht voor kunnen hebben”.

Het spel van vraag en aanbod, mét impact op vlak van beter bosbeheer

Bart Holvoet: “Vanzelfsprekend zijn we blij vast te kunnen stellen dat de beschikbare volumes FSC-gecertificeerde hout- en papierproducten zowel in absolute als relatieve cijfers blijven toenemen, daar dit steeds meer mogelijkheden biedt voor marktspelers en consumenten allerhande. Uiteraard is er ook nog heel wat werk aan de winkel, bijvoorbeeld op vlak van tropisch hout met keurmerk, of rond FSC-boscertificering in eigen land. Het blijft dus belangrijk binnen onze samenleving te kiezen voor gecertificeerde bosproducten,om zo steeds meer bosbeheerders mee te krijgen op vlak van duurzaam bosbeheer en de meerwaarde van FSC-certificering.


Meer informatie - waaronder het volledige rapport van de studie - kan u hier vinden.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202