Nieuws

Friday, 22 June 2018
Marktpartijen steunen ambitie FSC in het Congobekken

Measuring tree

19 juni 2018, Libreville, Gabon: Tijdens de FSC®Business Encounter in Gabon hebben 50 marktpartijen en FSC gezamenlijk een actieplan opgesteld om te komen tot een verdubbeling van het areaal FSC-gecertificeerd bos in de regio. Er werd deelgenomen door zowel houtkopers uit Europa als houtaanbieders uit de regio Congobekken.


Het actieplan is het resultaat van een open dialoog tussen de deelnemers over de toekomst van de bossen in het Congobekken. Ook zijn de uitdagingen waar verantwoord bosbeheer voor staat in kaart gebracht. Doel van de afspraken is een flinke groei van vraag en aanbod van FSC-gecertificeerd hout uit het Congobekken om daarmee verantwoord bosbeheer in deze regio te stimuleren.

Gezamenlijke ambitie

Er was een breed besef bij de deelnemers dat duurzaam bosbeheer een cruciaal middel is om de tropische bossen in de regio in stand te houden. Niet alleen vanwege het kwetsbare ecosysteem, maar ook voor het behalen van de klimaatdoelstellingen en de Sustainable Development Goals (SDG’s). Patrizia Gregori, Hoofd van het Environmental Cluster van de SNCF (Franse Spoorwegen) benadrukt de klimaat- en bosbeschermingswaarde van gecertificeerd hout: “Bij SNCF kiezen we voor hout in onze projecten omdat dit het meest milieuvriendelijke materiaal is. Wij geven daarbij de voorkeur aan tropisch hout dat legaal en duurzaam wordt geoogst en ondersteunen daarom FSC-certificering.”

De groep Europese kopers en aanbieders in de regio zijn gezamenlijk gekomen tot een ambitie met zes speerpunten:

  • Kostenreductie voor boscertificering;
  • Meer bewustzijn creëren bij eindgebruikers dat gebruik duurzaam tropisch hout nodig is voor bosbehoud.
  • FSC-certificering optimaal laten erkennen binnen de EU Timber Regulation;
  • Promotie van ‘Minder bekende houtsoorten’ (Lesser Known Timber species) gepromoot om de biodiversiteit van het bos te benutten en te beschermen;
  • Betere waardering van de waarde van verantwoord bosbeheer voor klimaat, water en biodiversiteit (ecosysteemdiensten);
  • Lobby Aziatische bedrijven om hout in te kopen uit verantwoord beheerde bossen;

De acties worden omgezet in een plan van aanpak. Ben Romein (FSC Nederland), initiatiefnemer en coördinator van de FSC Business Encounter kijkt positief terug op de bijeenkomst: “Ze heeft aan onze verwachtingen voldaan. Het is aan FSC en de overige deelnemers om het gemaakte plan van aanpak in praktijk te brengen en te zorgen dat FSC verder van de grond komt in de regio”.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202