Nieuws

Tuesday, 11 December 2018
23% van mondiale productie aan industrieel rondhout FSC-gecertificeerd

FSC Global

Een recente analyse van alle auditrapporten van FSC-gecertificeerde bossen schat de totale productie aan FSC-gecertificeerd hout uit deze bossen op 423 miljoen kubieke meter hout, ofwel 22,6% van de mondiale productie aan industrieel rondhout.


De totale oppervlakte FSC-gecertificeerd bos blijft in stijgende lijn zitten, waardoor ook het volume FSC-gecertificeerd hout toeneemt. Een recente studie op basis van alle (publiek) beschikbare auditrapporten van FSC-gecertificeerde bossen wereldwijd schat de totale productie aan FSC-gecertificeerd hout op 423 miljoen kubieke meter. (5% onzekerheidsmarge)

In vergelijking met de FAO gegevens voor de totale mondiale productie in 2016, vertegenwoordigt het FSC-gecertificeerd aandeel zo’n 11,3%, of 22,6% wanneer het afgezet wordt tegenover de totale productie aan industrieel rondhout (totale productie verminderd met productie voor brandhout).

Om een inschatting te maken van de totale productie aan FSC-gecertificeerd hout werden de relevante gegevens rond productie (jaar 2017) uit de auditrapporten van elk van de 1509 FSC boscertificaten verzameld, die samen ongeveer 200 miljoen hectare FSC-gecertificeerd bos omvatten. Audits worden uitgevoerd onafhankelijke, erkende certificeringsinstellingen, waarbij een publiek beschikbare samenvatting van het auditrapport beschikbaar gemaakt wordt. Zo’n 1138 van dergelijke auditrapporten omvatten informatie over de geproduceerde volumes in een niet-gestandaardiseerde manier. Voor de 371 andere boscertificaten werd een schatting gemaakt.

‘Die 200 miljoen hectare FSC-gecertificeerd bos maken zo’n 17% uit van de oppervlakte aan productieve bossen wereldwijd’ zegt Jeremy Harrison (Directeur Marketing FSC International), ‘FSC boscertificering geeft niet enkel de hoogst aangeschreven garantie voor duurzaam bosbeheer, maar wordt ook in toenemende mate een belangrijke speler in de wereldwijde markt voor bosproducten’.

> Een infographic over de resultaten van dit onderzoek is hier beschikbaar.

De resultaten van dit onderzoek werden ook recent gepubliceerd in de ‘FAO State of the World’s Forest 2018’, een diepgaande publicatie van de FAO over het mondiale bosareaal.

FSC certified logs (© FSC Belgium)© FSC Belgium


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202