Nieuws

Monday, 25 February 2019
FSC België ondertekent 'Green Deal Circulair Bouwen'

GDCBsigningFSC

Op 22 februari werd de 'Green Deal Circulair Bouwen' gelanceerd. Samen met zo'n 230 andere organisaties heeft ook FSC België deze Deal onderschreven.


Om in Vlaanderen tegen 2050 een circulaire economie te hebben, waarin grondstofkringlopen gesloten worden hebben we andere producten, diensten en verdienmodellen nodig. Een nauwe samenwerking van bedrijven, overheden, kennisinstellingen en burgers kan dit realiseren. Daarom lanceert Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel samen met Vlaanderen Circulair, de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en de OVAM deze Green Deal Circulair Bouwen.

Meer dan 60% van onze CO2-uitstoot heeft te maken met de materialen die we gebruiken, en door volop in te zetten om een 'circulaire economie' kan dit aanzienlijk gereduceerd worden. Voor FSC België speelt hout uit verantwoord beheerde bossen hierin een cruciale rol. "Hout heeft als natuurlijke, hernieuwbare grondstof, die bovendien vlot herbruikbaar en recycleerbaar is, meer dan een streepje voor op tal van andere bouwmaterialen", zegt Bart Holvoet (Directeur FSC België). "Mits een herkomst uit verantwoord beheerde bossen of recyclage is hout immers met voorsprong één van de grondstoffen met de laagste milieu-impact".

Houtverwerkende industrie: circulair avant la lettre?

De bosbouw en de brede houtverwerkende sector is op zich al een 'circulaire sector' avant la lettre, dankzij de hernieuwbaarheid én het reeds ver doorgedreven gecascadeerde gebruik, hergebruik of recyclage van de grondstof hout. Door het gebruik van duurzaam gewonnen hout in toepassingen met een langere levensduur kan men bovendien komen tot een netto-opslag van CO2 (lees er hier meer over). Op vlak van 'circulair bouwen' biedt hout dus duidelijk reeds tal van voordelen, die door een voortdurende innovatie binnen de sector bovendien steeds sterker naar voor komen.

Via een toetreding tot de Green Deal Circulair Bouwen wil FSC België - samen met 230 andere deelnemende publieke en private organisaties - niet enkel een duidelijk klimaatengagement tonen, maar het ook mee omzetten in concrete actie.

Voor meer informatie: vlaanderen-circulair.be/gdcb

GDCBsign
GDCBpanel


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202