Nieuws

Wednesday, 13 March 2019
Werkgroep 'Minder Gekende Houtsoorten Congo bekken' van start

Members of the working group

Op 21 januari kwam de werkgroep 'LKTS Congo Basin' voor het eerst samen. Hun doel is om minder gekende houtsoorten met een groot potentieel te identificeren, om zo kansen voor een duurzaam bosbeheer in de regio te versterken.


Mid 2018 had in Libreville (Gabon) de 'FSC Congo Basin Business Encounter' plaats, waarbij diverse actoren betrokken bij FSC-gecertificeerd bosbeheer uit het Congobekken door FSC Africa en FSC Nederland samengebracht werden. Eén van de actiepunten die uit deze meeting naar voren kwam, was het verder ontwikkelen van marktmogelijkheden voor minder gekende houtsoorten (Lesser Known Timber species) uit FSC-gecertificeerde bossen in het Congo bekken.

Een bosbeheer waarbij een diverser gebruik van houtsoorten beoogd wordt, heeft immers tal van voordelen. Zo verlaagt een meer divers gebruik niet enkel de druk op de meest 'commercieel gegeerde' houtsoorten, maar wordt het ook makkelijker om de impact van het bosbeheer verder te reduceren en een rendabel bosbeheer te bevorderen. Belangrijk is echter dat de markt(vraag) ook openstaat voor deze minder gekende houtsoorten, en dit vergt een meer gezamenlijke aanpak.

Op 21 januari kwam de 'LTKS Congo basin' werkgroep voor het eerst samen. De groep bestaat uit houtexperten uit diverse Europese landen, en heeft als doel een aantal beloftevolle houtsoorten te selecteren, om ze dan gezamenlijk te introduceren in meerdere Europese landen (Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Italië en het Verenigd Koninkrijk). FSC en ATIBT zullen samen instaan voor de ondersteuning op commmunicatief en promotioneel vlak.

De leden van de LKTS Congo Basin werkgroep zijn:

  • Ben Romein (werkgroepcoordinator - FSC Nederland)
  • Ewa Bazydlo (Lathams, UK)
  • Emmanuel Groutel (WALE/CBG)
  • Gijs Burgman (Wijma, Nederland)
  • Kristian Jorgensen (FSC Denemarken)
  • Klaus Schmidt (Cross Trade, Duitsland)
  • Dirk Debussche (Vandecasteele, België)
  • Jan Kemps (Hotim.Veteka, Nederland).

Voor meer informatie over deze werkgroep en/of het bredere kader waarbinnen deze actief is, kan men terecht bij Ben Romein (b.romein@fsc.nl).


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202