Nieuws

Tuesday, 23 July 2019
Meer dan 25.000 ha Vlaams bos FSC-gecertificeerd via groepscertificaat van het ANB

FSC certified forest in Belgium (Meerdaalwoud)

Het Agentschap voor Natuur en Bos in Vlaanderen (ANB) beheert sinds 2006 een groepscertificaat voor boscertificering volgens de vereisten van de Forest Stewardship Council (FSC). Regelmatig worden hier nieuw gecertificeerde bossen in opgenomen en zo werd onlangs de kaap van de 25.000 hectare FSC-gecertificeerd bos gerond. Een FSC-boscertificering wordt op onafhankelijke wijze uitgereikt aan bossen die verantwoord beheerd worden volgens strikte ecologische, sociale en economische vereisten.


Het groepscertificaat voor FSC-boscertificering van het ANB staat niet enkel open voor bossen in eigendom en beheer van het Agentschap zelf, maar ook voor private bossen en bossen in handen van andere overheden. Regelmatig worden nieuwe boseigendommen toegevoegd aan dit certificaat, nadat een interne audit nagegaan heeft dat deze bossen beheerd worden volgens de FSC-vereisten.

Recent werd het certificaat uitgebreid met zo’n 1700 ha gecertificeerde bossen in Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg, waarbij het zowel over bossen in privaat als publiek bezit ging. De oppervlakte FSC-gecertificeerd bos binnen het ANB-certificaat heeft hierdoor de kaap van 25.000 ha gerond. Samen met twee andere FSC-boscertificaten – beheerd door Leefmilieu Brussel en SylvaNova – is er in België momenteel zo’n 28.000 ha FSC-gecertificeerd bos.

De afgelopen jaren hebben we regelmatig nieuwe leden kunnen verwelkomen binnen ons FSC-certificaat,” vertelt Danny Maddelein (Interne auditor), “en ook voor de komende tijd verwachten we nog verdere groei.” Danny Maddelein: “Zo bereiken we via de Bosgroepen in toenemende mate ook private boseigenaren, en ook wat bossen van lokale overheden (steden, gemeenten, provincies) zit er zeker nog verdere groei in. Momenteel telt ons certificaat zo’n 80 private leden, en 22 lokale besturen zijn ook al met minstens één bosgebied opgenomen”.

Wereldwijd is er vandaag zo’n 200 miljoen hectare FSC-gecertificeerd bos, en dit verspreid over alle continenten. Door te kiezen voor FSC-gecertificeerde hout-, papier- of andere bos kan iedereen zijn een impact hebben op een beter bosbeheer, en dit overal ter wereld.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202