Nieuws

Friday, 02 August 2019
Publieke consultatie rond FSC standaard voor boscertificering in België

FSC audit in Belgian forest

Van begin augustus tot eind september 2019 heeft een publieke consultatie plaats rond de draft van de FSC Interim Nationale standaard voor boscertificering in België. Deze consultatie is de volgende stap in een reeds langer lopend proces waarbij de vereisten voor FSC-boscertificering in de Belgische context aangepast worden aan de laatste versie van de internationale FSC Principes en Criteria. Na deze consultatieronde zal de norm gefinaliseerd worden, om normaliter zal in de loop van 2020 door FSC International geformaliseerd te worden.


De FSC Principes en Criteria vormen wereldwijd de basis voor FSC-boscertificering, waarbij bosbeheerders vrijwillig en op basis van een onafhankelijke audit de kwaliteit van hun gevoerde bosbeheer kunnen aantonen. In juli 2018 werd dit internationale kader verder in detail uitgewerkt door de publicatie van internationale, generieke indicatoren, die verder in detail inhoud geven aan de sociale, ecologische en economische vereisten rond verantwoord bosbeheer. Bestaande nationale normen kregen een tijdskader om zich hieraan aan te passen. Onder impuls van FSC Internationaal werd ook de beslissing genomen om in bepaalde landen waar nog geen formeel goedgekeurde nationale norm bestaat werk te maken van een geharmoniseerde interim norm, gebaseerd op dit internationale kader, maar met aanpassingen aan de lokale context. Ook voor België werd dit proces in gang gezet, waarbij certificeerder Ecocert IMOSwiss AG gemandateerd werd om dit proces te coördineren.

Het voorbereidend werk, waaronder een harmonisatie-oefening met bestaande FSC-normen in de buurlanden en een eerste technische consultatie met enkele experts, werd onlangs afgerond. De draft zal nu worden voorgelegd voor een publieke consultatie van 60 dagen, die zal lopen van 2 augustus tot 30 september 2019. Doel is om via feedback van stakeholders de norm verder aan te passen en te verbeteren naar de Belgische context, waarbij ook op gebalanceerde wijze rekening gehouden wordt met eventueel verschillende visies van diverse belanghebbenden. De normale looptijd van een dergelijke consultatie in het FSC-systeem is 30 dagen, maar omwille van de zomermaand augustus, wordt deze met goedkeuring van FSC Internationaal tot 60 dagen verlengd.

Op basis van de respons uit deze publieke consultatie zal een finale versie van de norm opgemaakt worden, die vervolgens voor eind 2019 voor goedkeuring voorgelegd zal worden aan FSC Internationaal. Bij formele goedkeuring van deze norm wordt verwacht in de loop van 2020, waarbij deze van kracht wordt voor nieuwe certificaathouders. Bestaande FSC-gecertificeerde boscertificaten in België krijgen 12 maanden extra om zich - waar nodig - aan te passen aan dit hernieuwde kader.

Voor meer informatie en deelname aan deze publieke consultatie vindt u hieronder alle informatie. Bij vragen kan u terecht bij FSC Belgiê via info at fsc point be.

Publieke consultatie (02/08-30/09/2019)

Met als doel het huidige kader voor FSC-boscertificering in België te updaten en aan te passen aan de laatste versie van de FSC Principes & Criteria wordt er een publieke stakeholderconsultatie georganiseerd.

Tijdens dit proces hopen we ook uw feedback te mogen ontvangen, om zo tot een geschikte FSC standaard te komen, die op gebalanceerde wijze rekening houdt met de gevoeligheden van alle respondenten in dit proces.

Ecocert IMOSwiss AG, door FSC geaccrediteerd voor zowel boscertificering als Chain of Custody certificering sinds 1998, werd door FSC International gemandateerd om deze nieuwe interim standaard te ontwikkelen, waarbij we ook dankbaar ondersteund worden door FSC België (in het bijzonder op vlak van vertaalwerk).

Gelieve in bijlage de FSC Interim Nationale Standaard voor België terug te vinden voor deze publieke consultatie, alsook het formulier waarmee u uw feedback kan indienen. Enkel bijdragen aangeleverd via dit formulier en tijdig ingeleverd (voor middernacht van 30 september 2019) zullen meegenomen worden in deze publieke consultatie. U kan uw feedback per email richten aan de volgende twee emailadressen:

  • forest@ecocert.com (Ecocert IMOSwiss AG) en
  • info@fsc.be (FSC België).

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202