Nieuws

Monday, 16 September 2019
Kew Gardens en FSC: pionierswerk richting nieuwe testen voor identificatie en geolocalisatie van hout

Taking wood sample from tree (© FSC GD)© FSC GD

De Koninklijke botanische tuinen van Kew Gardens bezitten een van de grootste collecties aan houtstalen in de wereld. Recent zijn ze een nieuwe samenwerking aangegaan met FSC en de US Forest Service. Het nieuwe project heeft als doel een databank - of beter een houtstalenbibliotheek - aan te leggen van houtstalen, met informatie over zowel DNA als isotopensamenstelling en dit gekoppeld aan een geo-localisatie. Met zo'n databank (aan kennis) zou voor andere houtstalen - bijvoorbeeld op vraag van overheden - niet enkel de soort maar ook de (precieze) herkomst bepaald kunnen worden.


De Kew Gardens et FSC verrichten in deze pionierswerk op vlak van nieuwe technologieën voor identificatie van houtsoorten, bijvoorbeeld via DNA of de isotopische samenstelling, waarbij deze laatste typerend/eigen is voor/aan een welbepaald groeigebied). Op basis van deze technieken (en een databank met vergelijkingspunten) zou men dus ook van een klein stukje hout niet enkel de soort kunnen identificeren, maar ook via geo-localisatie de herkomst bepalen.

Michael Marus (IT Directeur FSC Internationaal) benadrukt hoe belangrijk de samenwerking met Kew Garden is, daar hun expertise en kennis van zaken op vlak van testen, stockage en bewaring van houtstalen van cruciaal belang is in de uitrol van dit project. "Hun wetenschappelijke ervaring is ronduit indrukwekkend, en deze samenwerking biedt een unieke kans om een houtstalenbibliotheek tot stand te brengen mét informatie over de precieze herkomst gekoppeld aan elk van deze stalen. Doel is om deze kennis ook aan andere laboratoria ter beschikking te stellen in de hele wereld."

Een databank om te vervolledigen

Het project wil in het eerste jaar zo'n 200 'geo-referenced' houtstalen verzamelen van een vijftal tropische houtsoorten uit Centraal-Amerika uit FSC-gecertificeerde bossen in Nicaragua, Honduras, Guatemala en Peru. Op termijn is het de bedoeling om het verder uit te rollen naar andere FSC-gecertificeerde bossen wereldwijd die onder de 1.500 momenteel bestaande FSC-boscertificaten vallen.

Peter Gasson (Onderzoeksverantwoordelijke voor hout bij Kew Gardens) vertelt: "We hebben vandaag zo'n 42.000 verschillende houtstalen in onze collectie, maar toch zitten hier nog lacunes in, ook omdat ze niet noodzakelijk gekoppeld zijn aan een precieze locatie qua herkomst. Een samenwerking met FSC is hierbij van groot nut, daar via de FSC-gecertificeerde bosbeheerders wereldwijd het mogelijk moet zijn om deze collectie aan te vullen met stalen die wel over een precieze geo-localisatie beschikken."

Wil je hier meer over weten, bekijk dan zeker deze video van het BBC-programma 'People Fixing the World'

Dit artikel is gebaseerd op onderstaande artikels:


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202