Nieuws

Wednesday, 16 October 2019
Training van inheemse bevolking rond vrijwaring van hun rechten in het Congobekken

Local people in the Congo Basin (© FSC GD - Arlene Chang)© FSC GD - Arlene Chang

De Forest Stewardship Council (FSC) voert momenteel een trainingsprogramma uit voor inheemse volkeren van het Congobekken, in samenwerking met het Forest Peoples Programme.


Via dit initiatief wil inheemse volkeren ondersteunen op vlak van de kennis en handhaving van hun rechten in bosbeheeroperaties die FSC-boscertificering nastreven of reeds implementeren. FSC werkt in dit project, wat gefinancierd wordt door et FAO-EU FLEGT-programma, samen met het Forest Peoples Program (FPP).

Inheemse bevolkingsgroepen en lokale gemeenschappen zijn uiteraard steeds een direct betrokken partij, wanneer het gaat over de bossen van het Congobekken, daar ze in of in de nabijheid van bossen leven, en hiervan vaak sterk afhankelijk zijn in hun levensonderhoud. Niet zelden zijn ze echter gemarginaliseerd door armoede of analfabetisme, of worden ze gemanipuleerd, uitgebuit en gediscrimineerd.

Bij FSC-boscertificering geeft een van de 10 FSC-principes een duidelijk kader rond het respecteren van hun rechten, waarbij onder andere het concept van 'Vrije, voorafgaande en weloverwogen toestemming' (Free Prior Informed Consent - FPIC) van cruciaal belang is. Vanzelfsprekend is de correcte implementatie hiervan een uitdaging voor het bosbedrijf, maar evengoed voor die lokale bevolking zelf, daar men hier vaak niet of weinig mee vertrouwd is, en/of de capaciteit mist om hiermee om te gaan.

Met dit innovatief en pionierend project willen de projectpartners hierin verbetering brengen, door een groep van mensen in deze materie te trainen, zodat een nieuwe generatie gevormd wordt om die inheemse rechten, maar bijvoorbeeld ook zaken rond gender, actief kan uitdragen. In het programma gaat onder andere aandacht naar het verschil tussen het wettelijk kader en het gewoonterecht, diverse manieren om de betrokkenheid van de gemeenschap te faciliteren (delen van informatie, consultatie, ...), en hoe men kan deelnemen in beleidsontwikkeling en beslissingsprocessen in het kader van bosbeheer.

Het doel van dit FSC/FPP project is niet van tijdelijke aard, maar is gericht op het tot stand brengen van een permanente structuur voor dergelijke 'Inheemse expertise' in het Congobekken.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202