Nieuws

Tuesday, 03 March 2020
Werkt uw bedrijf mee aan het vergroten van het aanbod FSC-gecertificeerd tropisch hardhout?

Tropical forest

In een gezamenlijk project getrokken door FSC Nederland wil FSC België ook Belgische houtinvoerders actief betrekken om het aanbod aan gecertificeerd tropisch hardhout te vergroten. FSC-gecertificeerde bossen dragen immers bij een het behoud van het bos en haar biodiversiteit, en brengen ook duidelijke baten voor de lokale samenleving.


FSC Nederland werkt al langer intensief aan het vergroten van de oppervlakte FSC-gecertificeerde bossen in de tropen. Zo is het partner binnen ‘The Borneo Initiative’ wat onder andere met steun van IDH, focust op het verhogen van het areaal duurzaam beheerde bossen in Indonesië. Recent werd een 20ste concessie FSC-gecertificeerd via ondersteuning vanuit TBI, waarmee de kap van 2 miljoen hectare FSC-gecertificeerd bos bij deelnemers aan dit initiatief gerond werd.

Sinds enige tijd trekt FSC Nederland in het Congo Bekken – samen met het FSC-kantoor in de regio – ook een samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden en diverse andere belanghebbenden, waarin al enkele Europese importeurs en distributeurs betrokken zijn. FSC Congo Basin CommunityMomenteel is er zo’n 4 miljoen ha FSC-gecertificeerd bos in het Congobekken, waarbij een forse toename te verwachten valt. Zeker in Gabon – waar de overheid enige tijd geleden besliste dat alle bosconcessies tegen 2022 FSC-gecertificeerd moeten zijn, zo’n 13 miljoen hectare – bieden zich heel wat mogelijkheden aan om samen werk te maken van een duurzaam bosbeheer. Maar ook andere landen in de regio kijken met grote interesse naar deze ontwikkelingen.

Tropisch hout uit duurzaam beheerde bossen: kan, mag, moet!

Tropisch hout blijft soms nog een negatieve bijklank hebben, wanneer het gelinkt wordt aan illegale houtkap of ontbossing. Duurzaam bosbeheer biedt echter een antwoord op bekommernissen rond ontbossing of bosdegradatie, daar bij het beheer het ecosysteem in al zijn aspecten maximaal in stand gehouden wordt. De bosbouwsector in landen van het Congobekken biedt bovendien heel wat perspectieven om op verantwoorde manier aan bosgebruik te doen zonder dat dit ten koste gaat van het bos, met terzelfdertijd duidelijke socio-economische baten voor de lokale samenleving. Met een steeds toenemende druk op bossen vanuit landbouw (ontbossing voor palmolie of ander landbouwgebruik) of vanuit (vaak illegale) mijnbouw is het cruciaal om een duurzaam gebruik van bossen voor de productie van hout en/of andere ecosysteemdiensten actief te promoten, naast uiteraard een netwerk van strikt beschermde bosgebieden.

Marktvraag en ecosysteemdiensten

Hoe groter de vraag naar gecertificeerd tropisch hout, hoe interessanter het wordt voor bosbeheerders om hun bossen duurzaam te beheren en een certificering na te streven. Via het project willen de betrokken partners een duidelijk signaal geven dat de vraag naar FSC-gecertificeerd tropisch hout vanuit Europa groot en stijgende is. Hiernaast is het uiteraard ook belangrijk dat de vraag vanuit andere regio’s sterker wordt. Zo maakt FSC Nederland – in samenwerking met ons netwerk – ook werk van een verhoogde vraag vanuit Zuidoost-Azië, in het bijzonder vanuit de Chinese markt. Positief in dit verhaal is dat China ook eindelijk werk lijkt te maken van een wetgeving die alvast de legale herkomst van ingevoerd tropisch hout moet garanderen, wat de stap naar gecertificeerd hout kan verkleinen.

Interesse voor samenwerking?

In het kader van dit project wil FSC België nauwer samenwerken met een aantal gemotiveerde Belgische houtinvoerders. Doel is om zowel gezamenlijk als op individueel vlak engagementen aan te gaan die marktpartijen in de herkomstlanden kunnen stimuleren om (verder) werk te maken van FSC-boscertificering. Geïnteresseerde bedrijven die hierover graag vrijblijvend meer informatie willen, kunnen contact opnemen met FSC België.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202