Nieuws

Monday, 16 March 2020
Ondertekening van een samenwerkingsakkoord tussen Gabon en FSC

Lee White & Kim Carstensen (© Ministère des Eaux et Forêts - Gabon)© Ministère des Eaux et Forêts - Gabon

Op 31 januari ondertekenden de Gabonese overheid en FSC Internationaal een samenwerkingsakkoord in Libreville.


Het samenwerkingsakkoord past perfect binnen de visie van de Gabonese overheid in haar streven naar een duurzaam beheer van het nationale bosareaal, waarbij als streefdoel gesteld werd om tegen eind 20200 alle bosbouwconcessies in het land FSC-gecertificeerd te krijgen (Meer informatie hier). Deze deadline werd vastgesteld door de President S.E. Ali Bongo Ondimba, binnen de bredere ambities op het aandeel van de bosbouwsector in het BNP te consolideren en versterken naar de toekomst.

Het akkoord werd plechtig ondertekend op 31 januari in Libreville, door de Gabonese Minister van Bosbouw Dhr Lee White, en door Kim Carstensen (Directeur FSC Internationaal). In zijn toespraak moedigde de Minister bosbouwbedrijven aan om werk te maken van hun certificering en de valorisatie hiervan op de internationale markten, om zich zo te onderscheiden binnen een markt waar illegale houtkap ook nog aanwezig is. De Minister is ervan overtuigd dat FSC-boscertificering heel wat voordelen zal bieden zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak, en hoopt dat het Gabonese engagement ook andere landen in de regio kan inspireren.

Bronnen:


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202