Nieuws

Wednesday, 12 February 2020
>200 miljoen hectare FSC bos: een kijk achter dit getal

FSC certified forest in Honduras

De kaap van de 200 miljoen hectare FSC-gecertificeerd bos werd voor het eerst overschreven zo’n twee jaar geleden, en de oppervlakte blijft toenemen. Maar een blik in detail toont dat deze evolutie soms wat heeft van een elektrocardiogram.


De oppervlakte FSC-gecertificeerd bos in de wereld heeft al een lange weg afgelegd doorheen het 25-jarige bestaan van de Forest Stewardship Council. Ondertussen lijkt de kaap van de 200 miljoen hectare op stabiele wijze overschreden. Wie in meer detail dit cijfer opvolgt (bijvoorbeeld via de cijfers op de site van FSC Internationaal) zal zien dat het niet altijd eenvoudigweg in stijgende lijn gaat, maar eerder met ups en occasionele downs. Een levend cijfer, eigen aan een levend systeem, maar wat schuilt hier precies achter?

Bosbeheerders wereldwijd ontvangen en behouden hun FSC-boscertificaat wanneer ze succesvol een minstens jaarlijkse audit op het terrein ondergaan hebben. Bij zo’n audit wordt nagegaan of het bosbeheer voldoet aan de vereisten van het FSC-systeem. Anders gezegd: er wordt nagegaan of er al dan niet kleine tot grote tekortkomingen zijn in het gevoerde bosbeheer, en dat op eender welk van de sociale, ecologische of economische vereisten uit de FSC-regelgeving. Bosbeheer is mensenwerk, en de situatie of context van het bosbeheer zijn onderhevig aan veranderingen. Eén momentopname is dan ook niet voldoende: met de nodige regelmaat terug ‘te velde’ de actuele situatie nagaan is uiteraard een must.

Tekortkomingen of fouten die vastgesteld worden tijdens zo’n audit moeten uiteraard binnen een bepaald tijdskader weggewerkt worden. Wanneer dit niet lukt of wanneer fouten ernstig zijn, kan een certificaat geschorst of ingetrokken worden. En dat is dus iets wat in de praktijk regelmatig voorvalt. Sommige bossen verliezen tijdelijk hun FSC-certificaat, maar raken mettertijd terug ‘in regel’, maar dat is uiteraard niet altijd zo.

De totale oppervlakte FSC-gecertificeerd bos blijft natuurlijk een interessante parameter, waarbij de kaap van 200 miljoen hectare uiteraard een symbolisch belang heeft. Maar nog belangrijker is dat er achter dit cijfer een heel proces van opvolging op vlak van kwaliteitsbewaking schuilt, met uiteraard ook een positieve impact door een verantwoord bosbeheer in vele aspecten en dit wereldwijd.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202