Nieuws

Friday, 22 May 2020
Internationale Dag van de Biodiversiteit: FSC-bosbeheer draagt zorg voor het bosecosysteem

Forest (c) L. Poudré (© L. Poudré)© L. Poudré

De VN hebben 22 mei uitgeroepen tot 'Internationale Dag van de Biodiversiteit'. Bossen herbergen een enorme schat aan biodiversiteit, die in FSC-gecertificeerde bossen in stand gehouden moet worden.


Bossen zijn echte schatkamers van biodiversiteit. Zo'n 80% van alle dier- en plantsooorten op het land leeft in bossen, en samen vormen ze heel complexe ecosystemen, zowel bij ons, in de tropen als in het hoge Noorden. Hiernaast zijn bossen ook van cruciaal belang voor de ecosysteemdiensten die ze leveren: ze nemen C02 op en geven zuurstof af, ze houden de bodem vast en vermijden erosie, ze zorgen voor de waterhuishouding van het lokale tot het mondiale niveau, en ze zijn een bron voor medicijnen én geestelijk welzijn.

Helaas staan bossen niet zelden onder zware druk, waarbij ze door menselijke activiteiten gedegradeerd worden of volledig moeten plaatsruimen voor andere vormen van landgebruik (landbouw, infrastructuur, mijnbouw, ...). En wanneer de bossen degraderen of sneuvelen, heeft dit uiteraard eenzelfde gevolg voor de aanwezige biodiversiteit en ecosysteemdiensten.

Duurzaam beheer van bossen kan - naast strikt beschermde bosgebiieden - van cruciaal belang zijn om de in bossen aanwezige biodiversiteit in stand te houden. Bij FSC-bosbeheer is het behoud van de soortenrijkdom alvast een belangrijke vereiste. De impact op vlak van het behoud en de bescherming van de aanwezige biodiversiteit - en in sommige gevallen ook het herstel of de versterking - is duidelijk aantoonbaar in vele studies en voorbeelden uit de praktijk uit alle hoeken van de wereld. Door te kiezen voor bosproducten afkomstig uit verantwoord beheerde bossen, help je dus ook mee de biodiversiteit in stand te houden.

water in the forest (© M. Rossi - FSC France)© M. Rossi - FSC France

FSC certified forest in Belgium (Meerdaalwoud)

Forest Elephant


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202