Nieuws

Thursday, 05 November 2020
FSC ontwikkelt tool voor boscertificaathouders voor de opvolging van de koolstofopslag in hun bos

Forest management inventory

Via deze praktische tool kunnen FSC-gecertificeerde bosbeheerders de koolstofopslag 'op maat' van hun eigen bossen opvolgen.


Na een evaluatie van bestaande methodes voor de opvolging voor de koolstofopslag in bosgebieden in 2013, besloot FSC dat er nood is aan een nieuwe tool die de effetcen van de verschillende bosbeheersactiviteiiten (bebossing, herbebossing, ...), het gevoerde bosbeheer en het beheer van beschermingszones integreert. FSC deed hiervoor beroep op UNIQUE forestry and land use GmbH - een consultantcy bureau met ervaring in deze materie - om een nieuwe, betrouwbare en performante tool uit te werken. Aan de ontwikkeling namen heel wat experten deel en via diverse pilootprojecten op het terrein - bij kleine en grote bosbeheerders in diverse bostypes - werd de tool getest en verfjnd.

De tool werkt via een eenvoudig Excel document, en biedt FSC-boscertificaathouders een eenvoudige, kostenefficiënte tool om de voorraad opgeslagen koolstof in hun bosgebied en de veranderingen doorheen de tijd hiervan op te volgen. Op basis van de beheerspraktijken en de eigen gegevens (uit de eigen inventarisatie) kunnen gecertificeerde beheerders zowel de actuele situatie becijferen, als ook indien wenselijk, simulaties maken voor de evolutie in de toekomst.

FSC-gecertificeerde bosbeheerders die willen gebruik maken van de Ecosysteem-procedure (FSC-PRO-30-006) kunnen via deze tool ook hun positieve bijdrage op vlak van koolstofvasthouding en -opslag valoriseren, en eventueel ook toegang vinden tot markten voor ecosysteemdiensten of en/of andere baten.

De tool en een gebruikershandleiding zijn beschikbaar op de webpagina rond ecosysteemdiensten van FSC Internationaal.

-----

Dit artikel is gebaseerd op dit bericht van FSC Frankrijk.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202