Technische Update

Thursday, 30 June 2016
3de consultatieronde lopende voor revisie standaard FSC Chain of Custody certificering

FSC Chain Of Custody

De derde consultatieronde in kader van de herziening van de FSC Chain of Custody standaard is gestart in midden juni en loopt nog tot eind augustus.


De standaard voor FSC Chain of Custody certificering (FSC-STD-40-004) wordt momenteel herzien. Sinds midden juni - en nog tot eind augustus - loopt de derde consultatieronde. FSC certificaathouders en andere belanghebbenden worden uitgenodigd om hun feedback op de tekst te geven. Op deze webpagina vindt u alle relevante informatie (draft van de norm, verduidelijkende documenten en uitleg over de manier van feedback geven).De inhoud
Deze consultatie focust vooral rond 5 specifieke elementen die opgenomen zijn in de voorgelegde draft van de FSC Chain of Custody standaard.

1. Er worden nieuwe eisen voor Transactie Verificatie voorgesteld die het mogelijk zouden maken voor certificeerders om FSC-transacties tussen certificaathouders te controleren. Kort gezegd is Transactie Verificatie een middel om mogelijke fraude en valse claims binnen een FSC-keten te voorkomen. Certificaathouders worden op basis van een risico-analyse door hun certificeerder ingeschaald als hoog of laag risico. Bedrijven met een hoge-risico-indeling worden verplicht om het FSC Online Claims Platform (OCP) te gebruiken. Voor de meerderheid van de certificaathouders, die als laag-risico worden aangemerkt, is het gebruik van het OCP optioneel. Gebruik van het Online Claims Platform kan in die gevallen wel leiden tot vermindering van het aantal surveillance audits van 4 naar 2 in een periode van vijf jaar.

2. Voor bedrijven die het kredietsysteem toepassen:
- de eisen voor kredietsysteem zijn deels herschreven, o.a. verduidelijking van credit accounting voor samengestelde houtproducten.
- claimperiode wordt verlengd van 12 maanden naar 24 maanden (zie 10.5).

3. Cross-site credit sharing: Voor bedrijven die het percentage- of kredietsysteem toepassen en onderdeel uitmaken van een Multi-site certificaat: FSC-kredieten kunnen (onder een aantal voorwaarden) tussen de verschillende locaties worden uitgewisseld (zie 9.1 en 10.2).

4. Er wordt voorgesteld de drempel voor labeling van FSC-gerecycleerde houtproducten te verlagen van 85% postconsumer gerecycleerd naar 70% (dezelfde drempel zoals vereist voor FSC Mix-producten, zie Tabel F, p.21).


5. Aparte adviesnota's en interpretaties (rond specifieke onderwerpen) worden zo maximaal mogelijk geïntegreerd in de nieuwe norm.

Vragen?
Heeft u vragen van eender welke aard hieromtrent, aarzel dan niet om contact op te nemen met FSC België.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202