Technische Update

Wednesday, 18 January 2017
Herziene FSC® chain of custody standaard gepubliceerd

FSC Technical News

Begin januari heeft FSC International een nieuwe, herziene versie gepubliceerd van haar norm voor de Chain of Custody certificering. Deze norm zal vanaf 1 april 2017 van kracht worden voor nieuwe certificaathouders. Voor bestaande certificaathouders is er een overgangsperiode van 12 maanden voorzien om zich – waar nodig - aan te passen aan de nieuwe norm.


De geupdate norm voor FSC Chain of Custody certificering (FSC-STD-40-004 V3-0) beoogt FSC chain of custody certificering te stroomlijnen en eenvoudiger te maken. Zo werden eerder verschenen ‘advice notes’ en interpretaties erin verwerkt. Ook de bijbehorende accreditatiestandaard met richtlijnen voor certificeerders is herzien (FSC-STD-20-011 V4-0).

De voornaamste veranderingen ten opzichte van de vorige versie zijn onder andere:

  • Een aantal aanpassingen in de toepassing van het percentage- of kredietsysteem, waaronder de mogelijkheid om dit gegroepeerd over meerdere bedrijfssites toe te passen (cross site). Ook werd de kredietperiode (credit account) uitgebreid van 12 naar 24 maanden.
  • De drempelwaarde voor ‘post-consumer’ gerecycleerd materiaal in ‘FSC recycled’ producten wordt op 70% gebracht (zoals reeds vereist was voor ‘FSC mix’ producten).
  • Vereisten voor transactie-verificatie: bedrijven dienen op verzoek van de certificeerder of Accreditation Services International (ASI) mee te werken aan transactie-verificatie door relevante gegevens op vraag ter beschikking te stellen. FSC International zal hieromtrent meer informatie geven in het eerste kwartaal van 2017.
  • Voor aannemers zijn er een aantal specifieke bepalingen opgenomen die de implementatie van een FSC CoC certificaat vereenvoudigen (bvb materiaalbalans op projectniveau, of rond FSC-vermeldingen op facturatie).

Timing in verband met toepasbaarheid

De nieuwe standaard zal van toepassing zijn vanaf 1 april 2017 voor nieuwe certificaathouders. Voor bestaande FSC certificaathouders start dan een transitieperiode van 12 maanden om zich waar nodig aan te passen aan het nieuwe kader.

Info en ondersteuning via FSC België

FSC België staat uiteraard tot uw dienst voor al uw vragen rond deze vernieuwde FSC CoC standaard. Op korte termijn zullen we hierover bijkomende informatie verschaffen, en vanzelfsprekend zullen ook onze FSC CoC opleidingen hiernaar aangepast worden.

Meer info:

  • Engelstalige versie + Nederlandstalige en Franstalige vertaling hieronder beschikbaar, evenals blijvend altijd terug te vinden in ons online document center.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202