Technische Update

Monday, 29 May 2017
Geupdate National Risk Assessment voor ‘Controlled wood’ van Belgische origine

CNRA (© Freeimages.com)© Freeimages.com

Midden mei werd een nieuwe versie van de ‘National Risk Assessment’ voor België goedgekeurd en gepubliceerd. Deze versie – die meteen van kracht werd – gaat uit van een ‘laag risico’ voor niet-gecertificeerd hout van Belgische origine.


Deze update kadert binnen de Centralized National Risk Assessment aanpak vanuit FSC Internationaal, waarbij op geharmoniseerde wijze heel wat herkomstlanden bekeken of herbekeken werden.
Specifiek voor België werd in dit kader een update gedaan voor Categorie 3 (HCV) en Categorie 4 (ontbossing).

Na voorbereidend werk door onafhankelijke consultants, overleg binnen de nationale werkgroep en een consultatieronde werd het uiteindelijke resultaat midden mei goedgekeurd en gepubliceerd door FSC Internationaal.

Niet-gecertificeerd hout van Belgische origine kreeg hierbij een ‘laag risico’ beoordeling over de hele lijn. FSC-gecertificeerde bedrijven die hout van Belgische origine willen bijmengen met FSC-gecertificeerd en/of gerecycleerd hout (of afgeleiden) in de productie van ‘samengestelde producten’ kunnen niet-gecertificeerd materiaal met herkomst uit België als ‘controlled wood’ aanwenden.

Klik hier om de CNRA voor België te raadplegen.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202