Technische Update

Monday, 18 December 2017
Vereenvoudiging van vereisten voor FSC-keurmerk gebruik voor certificaathouders

FSC on product elements

Recent werd een nieuwe versie van de Trademark standaard voor certificaathouders (FSC-STD-50-001 V2-0) goedgekeurd en gepubliceerd. Deze is vanaf 1 maart 2018 van kracht, met een overgangsjaar voor bestaande certificaathouders.


FSC heeft recent een nieuwe versie van de standaard rond FSC-keurmerkgebruik voor certificaathouders goedgekeurd. (FSC-STD-50-001 V2-0) Requirements for use of the FSC trademarks by certificate holders). De standaard beschrijft de vereisten voor het gebruik van het FSC-keurmerk op FSC-gecertificeerde producten, voor promotie van FSC-gecertificeerde producten en voor promotie van de status van de organisatie als een FSC-certificaathouder.

Vereenvoudiging van vereisten en verhoogd gebruiksgemak

Met deze herziening worden de vereisten voor het gebruik van de FSC trademarks op verschillende vlakken vereenvoudigd, en wordt het gebruiksgemak verhoogd. Een volledig overzicht van de wijzigingen kunnen in detail bekeken worden in het zogenaamde crosswalk-document.
De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Certificaathouders kunnen opteren voor een 'intern' beheerssysteem voor het keurmerkgebruik, waardoor ze - eens een OK hiervoor van hun certificeerder - niet meer voor elk gebruik een goedkeuring moeten vragen bij hun certificeerde (criterium 1.5 & Annex A)
  • Het onderscheid tussen mini-labels en andere labels komt te vervallen: in de nieuwe standaard worden minimale afmetingen bepaald die steeds gerespecteerd moeten worden, maar zonder verdere vereisten. Leesbaarheid wordt de norm.
  • Meer flexibiliteit rond de elementen in een 'on product' label: logo, licentiecode en labeltype blijven verplicht, maar rond de andere elementen zoals het aanduiden van het producttype verhoogt de flexibiliteit.
  • Een extra bijlage (Annex C) geeft richtlijnen en bruikbare tekstvoorbeelden voor het beschrijven van FSC en FSC-gecertificeerde producten.

Toepasbaar vanaf 1 maart 2018

Deze herziene standaard wordt van kracht op 1 maart 2018. Bestaande certificaathouders hebben een volledig jaar als overgangsperiode om - waar nodig - aanpassingen door te voeren zodat ze conform deze vereisten werken tegen 1 maart 2019.

De Nederlandse standaard kan hieronder worden gedownload.
De Engelse en Franse versie zijn eveneens beschikbaar

Nood aan meer informatie?

In januari en februari 2018 organiseert FSC International een aantal webinars waarin de belangrijkste wijzigingen in de standaard voor certificaathouders aan de orde komen. Meer informatie hieromtrent kan u hier vinden. Ook werd een 'Frequently Asked Questions' document opgesteld.

Vanzelfsprekend kan u ook steeds bij FSC België terecht met al uw eventuele vragen. Het onderdeel 'FSC keurmerkgebruik' binnen onze FSC CoC opleidingen worden vanaf december 2017 ook aangepast ten opzichte van deze nieuwe norm.


Documenten


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202