'Together We Are FSC'

Via het 'Together We Are FSC' platform wil FSC de link tussen FSC-boscertificering en het realiseren van de Sustainable Development Goals in de kijker zetten. Want samen maken we er een betere wereld van.

Together We Are FSCDe 'Sustainable Development Goals'' (SDGs) - of Duurzame Ontwikkelingsdoelen - van de Verenigde Naties vormen een kader om op mondiaal niveau een eind te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering tegen 2030. Elk van de SDGs focust op een van de specifieke sectoren waar de nodige aandacht naar moet gaan om een betere toekomst te bieden voor de mondiale samenleving en het welzijn van onze planeet.

FSC-certificering kan hierbij een tool zijn om deze SDGs mee naar de praktijk om te zetten. Om de bijdrage van FSC-certificering binnen het kader van deze SDGs meer tastbaar te maken, heeft FSC een platform uitgewerkt waarop zichtbaar gemaakt hoe FSC-boscertificering direct en indirect bijdraagt aan een groot aantal van deze SDGs. Via persoonlijke verhalen van bosbeheerders in de tropen tot het hoge noorden, of van mensen die actief zijn in de verwerkende keten, wordt een kijk gegeven op hoe FSC-certificering een positieve bedrage levert aan hun leven, hun werk, hun omgeving of hun lokale samenleving .

Maak kennis met de mensen en hun verhalen die in de FSC-gecertificeerde bossen wereldwijd te vinden zijn, en ontdek hoe ook u door gecertificeerde producten aan te kopen kan helpen om verantwoord bosbeheer wereldwijd te stimuleren.

Ontdek hier het 'Together We are FSC' platform.

De ‘Together We Are FSC’ materialen kunnen gebruikt worden door FSC-licentiehouders, ngo’s en andere actoren, om hun betrokkenheid met het FSC-keurmerk in de verf te zetten, en deze boodschap mee uit te dragen. Aarzel niet om contact op te nemen met FSC België wanneer we hierin van praktisch nut kunnen zijn.


Forest Elephant

SDG 15 NL

Mushrooms in Zonien forest


SDG 13 NL

Beech tree

Pine seedling


Water body in FSC forest

Acces to water

SDG 6 NL


Forest workers Sweden

SDG 8 NL

Worker in factory


SDG 3 NL

Safety at work

Health care


Schools Peru

Kids at School (Namibia)

SDG 4 NL


SDG 2 NL

Food from the forest

SDG 1 NL


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202