Global Forest & Trade Network (GFTN)

Het 'Global Forest & Trade Network (GFTN) - een internationaal netwerk gecoördineerd door WWF International - is een mondiaal netwerk van ruim 300 bedrijven verspreid over meer dan 30 landen.

GFTN heeft van bij de oprichting in 1991 als doel een markt te creëren voor hout- en papierproducten van verantwoorde herkomst.

In dit globale netwerk zitten zowel bedrijven aan consumerende kant, maar evengoed bosbedrijven en andere bosbeheerders aan de producerende kant. Na 20 jaar GFTN zijn er al heel wat realisaties om trots op te zijn:

  • De huidige GFTN leden beheren in totaal 27.6 miljoen ha bos, waarvan 21.7 miljoen ha reeds FSC gecertificeerd is.
  • 19% van de globale handel in bosproducten (in waarde) wordt verhandelt door GFTN leden

©WWFFSC België & GFTN
Belgische bedrijven kunnen via FSC België betrokken zijn in het GFTN netwerk, en zo meewerken aan de doelstellingen van GFTN en genieten van de voordelen van het lidmaatschap. Voor meer concrete informatie hieromtrent, neem gerust contact op met FSC België en/of een kijkje op deze website: http://gftn.panda.org.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202