Overheden & FSC

van lokaal tot nationaal niveau!

FSC & overheden


Overheden kunnen in hun dagelijkse werking op diverse vlakken het gebruik van FSC gelabelde producten stimuleren. 


Eerst en vooral kunnen overheden in hun eigen aankoopbeleid kiezen voor FSC gelabelde hout- en papierproducten. Anderzijds kunnen zij op diverse manieren communiceren naar de burger en sensibiliseren over het FSC label, tot zelfs het actief stimuleren van de FSC markt.


FSC Basisteksten

Heel wat steden en gemeenten communiceren via hun website of infoblad over het FSC keurmerk. 

Uiteraard staan we ook tot uw dienst voor al uw vragen en noden rond uw communicatieplannen.
Heeft u een logo of foto’s nodig? Folders of zelfs ontleenbaar standmateriaal voor een event?
Aarzel niet ons te contacteren.

Tevens kan u hieronder ook een voorbeeld van bestektekst/prijsaanvraag terugvinden voor gebruik.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202