FSC communicatie naar de burger toe

Als overheid - en zeker als lokale overheid (stad, gemeente, provincie, ...) kan u mee helpen in de bekendmaking van het FSC label naar de burger toe. 
Uw FSC gerelateerde communicatie kan zeer divers zijn, gaande van algemene informatie tot bijvoorbeeld heel concrete communicatie over uw eigen gebruik van FSC gelabelde producten of 
- waar van toepassing - uw FSC gecertificeerde bossen...


Communicatie en sensibilisatie naar de inwoners toe.

WWF campagne FSCWWF campagne FSC

Vraag kosteloos een pakketje van de algemene FSC folder aan via info at fsc point be.

Communiceren over het FSC label kan op diverse manieren, gaande van FSC folders aan het milieuloket of in de bibliotheek, tot opname in uw eigen communicatiekanalen. 
(website, infoblad, ...) 

Bij FSC België kan u terecht voor ondersteuning (teksten, foto's, ...) en diverse materialen (folders, posters, ...) Ook zijn er ontleenbare banners voor gebruik op uw events. 

Zet uw eigen FSC projecten zeker in de kijker!

© Evr-architects© Evr-architects

Wanneer u zelf een FSC project of realisatie hebt, wees dan niet verlegen om hierover te communiceren. Een voorbeeld uit de praktijk is vaak de beste sensibilisatie die u kan bedenken. Neem uw project op in uw eigen communicatiekanalen, maar laat het zeker ook weten aan FSC België.

Via www.goedhoutproject.be willen we immers - in samen-werking met FSC Nederland - voorbeeldprojecten in FSC hout kenbaar maken, zodat anderen hieruit kunnen leren en inspiratie kunnen vinden.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202