Openbaar aankoopbeleid

Overheden kunnen voor hun eigen aankopen kiezen voor hout- en papierproducten m het FSC label.
Belangrijk hierbij is een correcte opname in bestekken én een goede opvolging.


Wees realistisch en informeer u op voorhand

©van Holme- project te DeinzeHoewel het aanbod aan FSC producten jaarlijks groeit, is het niet zo dat alles onmiddellijk en in grote hoeveelheden beschikbaar is met het FSC label. De meeste hout- en papiertoepassingen zijn al vlot te vinden met FSC label, maar ook hier vergt dit soms een aanpassing van de bestekvoorwaarden (bv naar gevraagde houtsoorten). 

Vandaar dat het goed is om u op voorhand te informeren waar nodig, zodat u zicht heeft op de beschikbaarheid van de producten die u zoekt. Uiteraard kan u hiervoor steeds terecht bij FSC België.

FSC opnemen in bestekken

© FSC Belgium-WevelgemNeem de FSC eis op in uw bestekken en offerteaanvragen op een duidelijke manier en benadruk die eis waar nodig, bijvoorbeeld in uw communicatie met potentiële leveranciers. 

De volgende elementen worden best opgenomen in het bestek:

  • Alle houtproducten (of papierproducten) zijn FSC gecertificeerd en/of dragen het FSC label van de Forest Stewardship Council
  • De inschrijver is in het bezit van een geldig en bedrijfseigen FSC CoC certificaat
  • De factuur is conform de vereisten en vermeldt de bedrijfseigen FSC CoC Code van de leverancier. Deze code is van de vorm XX - COC - XXXXXX
  • Merk op dat voor overheidsopdrachten het aangewezen kan zijn om vaststaande formuleringen te gebruiken, waarbij dit soms van hogerhand opgelegd wordt. Informeer u hiervoor waar nodig. 

Via de 'fiche hout' geeft de Vlaamse Overheid een praktische insteek om resoluut te kiezen voor gecertificeerd hout en gecertificeerde houtproducten in overheidsopdrachten. Niet enkel gaat hierbij aandacht naar de vereiste rond 'gecertificeerd' hout, maar evengoed naar het aanleveren met een correctie garantie (vereisten rond Chain of Custody certificering en garantie op factuur). U kan deze fiche en achtergrondinformatie op deze website raadplegen.

Bekijk hier de infofiche rond 'FSC opnemen in een bestek of prijsaanvraag'

Opvolging en controle

©KompanOm zekerheid te hebben dat u effectief FSC gecertificeerde producten aankoopt, is het belangrijk hierop een controle uit te oefenen. Enkel bedrijven met een bedrijfseigen FSC CoC certificaat kunnen u de garantie geven bij verkoop via de FSC verkoop-factuur dat de producten FSC gecertificeerd zijn. Enkel voor individueel gelabelde producten kan u afgaan op het FSC label op de producten zelf. 
.

Versterk uw engagement:
sluit een FSC convenant af

ConvenantWil u als overheid een engagement afsluiten voor het verantwoord aankopen van hout- en papierproducten, dan is de FSC convenant mogelijk iets voor uw bestuur. 


Contacteer ons gerust voor meer informatie

FSC Bestek-check

© FSC Belgium

Met de 'FSC bestek-check' wil FSC België op heel praktische wijze eenieder bijstaan die op de een of andere manier hulp nodig heeft bij de realisatie van een project met FSC hout.

read more …

Waar vind ik FSC gelabelde producten?

> Vind FSC producten voor zowel particulier als professioneel:
WWW.IKZOEKFSC.BE

FSC Publicaties in een oogopslag

  • Algemene folder
  • Handleiding Hout & Papier
  • Leveranciersgids hout en papier
  • Jaarverslagen FSC België
  • ...
read more …
© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202