EU Houtverordeningswet

Interview

EUTR
Op 3 maart 2013 trad de EU Houtverordening in werking.
Die dag zal dan ook de geschiedenis ingaan als de dag waarop de handel in illegaal hout in Europa strafbaar werd.
Vooraf polsten we dan ook even bij enkele belangrijke gecertificeerde houtbedrijven in de sector:


Bedrijven die hout en houtproducten als eerste op de Europese markt introduceren moeten vanaf dan ook het nodige doen om illegaal hout uit hun activiteiten te weren. Of de hout- en papiersector – en de controlerende overheden – er al helemaal klaar voor zijn is de grote hamvraag. FSC België polste alvast eens bij een 5-tal FSC CoC gecertificeerde bedrijven en stelde hen 3 pertinente vragen.


FSC > Op 3 maart 2013 is het zover, en treedt de EU Houtverordening in werking. Is uw firma er klaar voor, en hoe heeft uw firma zich voorbereid op deze nieuwe wetgeving?

Peter K. Kristensen (DLH Group): Ja hoor, bij DLH zijn we er klaar voor. En we zijn hier eigenlijk al langer klaar voor. We werken al met een ‘due diligence’ systeem sinds 2002, en we hebben dit waar nodig aangepast zodat het voldoet aan de EUTR vereisten. Van bij de start van het EUTR proces hebben we dit opgevolgd, en we hebben ook experts en andere stakeholder voor advies geconsulteerd.

Koen De Witte (Altripan) : Ook wij zijn al langer, sinds 2010, bezig met de voorbereiding en we menen dat we ondertussen behoorlijk goed voorbereid zijn op de nieuwe wetgeving. We hebben 2 belangrijke aanvoerregio’s, zijnde Azië voor hardwood multiplex en Zuid-Amerika voor softwood multiplex. Onze prioriteit lag in China, waar voor ons de grootste moeilijkheden in kader van de EUTR liggen. De aanvoerlijnen van grondstoffen zijn er erg complex en niet transparant. Binnen het TTAP project zijn we een samenwerking aangegaan met TFT, waardoor onze voornaamste handelspartner als 1ste bedrijf in China een ‘VLC legaliteitscertificering’ kreeg. Nadien hebben we deze aanpak ook toegepast op een onze andere partners. Kort gezegd komt het erop neer dat we bewuste keuzes hebben gemaakt voor gematigd hardhout (populier en eucalyptus) met korte aanvoerlijnen en een controleerbare herkomst voor onze dekfineren (FSC, FSC controlled wood, legaliteitscertificaten …). Dit hele proces van begeleiding en stimulering om anders hout in te kopen vormt de voornaamste en moeilijkste stap in de voorbereiding naar EU TR. Wat onze aanvoer uit nadere Aziatische landen betreft, kiezen we volop voor multiplex met een legaliteitcertificaat (V-legal voor Indonesië) of duurzaam bosbeheer (MTCS uit Maleisië bvb) wat de aanpak in onze DDS eenvoudiger maakt. Ook voor onze aanvoer uit Zuid-Amerika kiezen we resoluut voor een aanvoer met FSC of PEFC label. In Brazilië zijn we een partnership aangegaan met twee producenten met eigen FSC gecertificeerde concessies, en ook in Chili werken we met een fabriek die enkel FSC plywood produceert. In Uruguay tot slot, heeft onze leverancier PEFC gecertificeerde plantages, en ook toegang tot FSC hout.

Michel Chanut (Bois Certifié) : Ja, zeer zeker, Bois Certifié is er klaar voor ! We zijn goed voorbereid en zijn er gerust in dan onze houtaanvoer voldoet aan de vereisten van de EU houtverordening. We hebben contact genomen met onze certificeerder – het TCHN – die ons goed heeft uitgelegd welke procedures we moeten volgen om conform te zijn met deze nieuwe wetgeving. Onze certificeerder heeft ons geholpen met het opzetten van een Due Diligence systeem.

Isabelle Polfliet (Vandecasteele): Bij Vandecasteele zijn we al heel lang bezig met duurzaam Ondernemen, en een Verantwoord Aankoopbeleid is hierin een van de belangrijke actiepunten. De nieuwe Europese wetgeving past daar volledig in, en we zijn er dan ook klaar voor. Vermits we reeds ervaring hebben met diverse keurmerken – waaronder FSC – en legaliteitscertificaten, zijn we reeds vertrouwd met een doorgedreven traceerbaarheid van onze houtstromen. We hebben wel een aantal modules toegevoegd aan ons computersysteem om de verkregen informatie nog beter te stockeren en te raadplegen.

Bruno Geldof (Lagae hout): Ook bij Lagae hout menen we er klaar voor te zijn. We zijn onze voorbereiding gestart met eerst en vooral een duidelijke lijn in het verhaal te trekken. Daarin zijn we niet in het minst geholpen geweest door onze vakorganisaties die zelfs een duidelijk stappenplan hebben voorgesteld. We hebben vervolgens alle nodige stappen verder verankerd in onze import- en aankoopprocedures. Na deze voorbereidingsfase kunnen we dan ook stellen dat we alles in het werk gesteld om vanaf begin maart onze houtinvoer volledig conform de vereisten van de EU Houtverordening te importeren.

> Uw firma werk ook reeds langer met FSC gecertificeerd hout. Hoe zien jullie de rol van FSC gecertificeerd hout en uw FSC CoC certificering in de implementatie van de EUTR in uw firma?

Michel Chanut (Bois Certifié) : Onze overtuiging is steeds geweest om nooit hout uit illegale of niet-gecertificeerde bronnen te commercialiseren. Onze firma was een van de eerste Waalse bedrijven die een FSC Chain of Custody certificaat behaald heeft, en we zijn dan ook een vurige pleitbezorger voor FSC gecertificeerd hout. Dankzij onze FSC certificering hebben we ons steeds kunnen onderscheiden van bedrijven die geen enkele garantie voor legaliteit, laat staan verantwoord bosbeheer, hard konden maken. Het FSC label geeft de garantie voor wat betreft de legale afkomst en gaat terecht nog een pak verder op vlak van verantwoord, duurzaam bosbeheer. Hoewel het FSC keurmerk geen ‘automatische vrijgeleide’ geeft in kader van de EUTR, biedt het gebruik van FSC gecertificeerd hout op zeer vlotte manier de mogelijkheid om conform deze wetgeving te werken.

Bruno Geldof (Lagae hout): Zoals onze collega aangeeft, geeft een FSC CoC certificaat een importeur geen vrijstelling om geen Due-Diligence uit te voeren. Door de FSC-certificering zijn we inderdaad beter vertrouwd met het CoC gebeuren. Een FSC label biedt bovendien ook een grotere zekerheid om de procedure tot een positief einde te brengen. De FSC organisatie heeft aan haar systeem ook enkele aanpassingen doorgevoerd, die ervoor zorgen dat FSC gecertificeerde producten vlot ‘matchen’ met de EUTR-voorwaarden, en hierdoor extra bijkomend onderzoek overbodig maakt. FSC gecertificeerde producten en ons FSC certificaat stelt ons dus beter in staat om onze verplichtingen in de Due Diligence te vervullen.

Isabelle Polfliet (Vandecasteele): Naast de ervaringen rond traceerbaarheid die we via ons FSC CoC certificaat opgebouwd hebben, zijn ook wij ten volste overtuigd dat het FSC label op zich van directe waarde is in kader van deze nieuwe wetgeving. De regelgeving verwijst immers terecht naar de rol die een derdepartij certificeringssysteem zoals FSC kan hebben binnen een Due Diligence systeem.

Peter K. Kristensen (DLH Group): Wanneer een product FSC gecertificeerd is, dan maakt dit de aanpak binnen ons ‘Due Diligence’ systeem een pak eenvoudiger. Het FSC keurmerk biedt immers minstens de garantie dat het product van legale afkomst is. Enkel wanneer er een export tax op bepaalde houtproducten van toepassing is, moeten we nog bijkomende bewijzen verzamelen die aangeven dat deze correct betaald werd, daar dit momenteel nog geen deel uitmaakt van FSC Chain of Custody certificering.

Koen De Witte (Altripan) : Zoals gezegd, moet ook FSC hout nog opgenomen worden in een DDS. In de praktijk merkten we bij aanvang enige tegenwerking bij onze leveranciers om verdere inzage te geven in de oorsprong van hun FSC hout, vooral in Azië. Door het toegenomen vertrouwen onderling loopt dit nu echter al een stuk eenvoudiger. Als we FSC evalueren op basis van de DDS aanpak van de European Timber Federation, beschouwen we dit als een solide, geloofwaardig en actief 3rd party certificeringsysteem met eenvoudige controles. Praktisch gaan we FSC producten dus makkelijk kunnen klasseren als ‘verwaarloosbaar risico’. De echte focus in onze DDS ligt dan ook niet op gecertificeerde producten, maar wel op de andere stromen.

> Wat denkt u dat de impact van deze nieuwe wetgeving zal zijn op korte en middellange termijn op de Europese en mondiale houtsector?

Bruno Geldof (Lagae hout): Eerlijk gezegd blijft dit voor ons nu nog koffiedik kijken, maar wij hopen uiteraard ten stelligste dat de beoogde doelstelling om enkel legaal hout te vermarkten, behaald wordt. Dit zal ten goede komen bij zowel exporterende als importerende partijen.

Isabelle Polfliet (Vandecasteele): Op korte termijn lijkt het alsof de onzekerheid en onwetendheid bij bepaalde actoren tot paniekreacties leidt, zoals bijvoorbeeld het bannen van bepaalde houtsoorten. Dit zou geen goeie zaak zijn, daar dit op zich niet bijdraagt tot een duurzaam beleid of bosbeheer, soms mogelijks zelfs in tegendeel. Op middellange en lange termijn zijn we er echter uiteraard van overtuigd dat deze wetgeving een positief initiatief zal zijn. Door het elimineren van illegaal hout in de Europese Unie, kan de Europese sector een voorbeeld zijn voor de rest van de wereld. Bijkomend zal dit de reputatie van de houtsector enkel maar ten goede komen.

Koen De Witte (Altripan) : Als deze wetgeving in alle EU landen en door alle partijen met de nodige ernst wordt nageleefd en nagestreefd, dan verwacht ik op korte en middellange termijn een klein onevenwicht tussen aanbod en vraag, waardoor de prijs licht kan stijgen. Het is mijn persoonlijke hoop dat de aanvoer van goedkoop en dubieus hout- en plaatmateriaal zal afnemen. Ik vrees echter dat vooral kleine import bedrijven ‘onder de radar’ kunnen blijven opereren als zij geen prioriteit zijn voor de controlerende overheid. Het algemeen inzicht in wat als ‘legaal’ en ‘illegaal’ wordt aanzien zal volgens mij ook evolueren daar het geheel voortdurend geëvalueerd moet worden en ook omdat het inzicht in de modus operandi van onze leveranciers/producenten zal toenemen: wat we binnen ons huidig DDS als laag risico beschouwen kan mogelijk evolueren naar ‘hoog risico’ hout.

Peter K. Kristensen (DLH Group): Ik hoop dat de impact groot zal zijn, en dat het een ‘gelijk speelveld’ creëert voor bedrijven, en dat we niet meer moeten concurreren met houtproducten van illegale oorsprong. Ik denk ook dat deze wetgeving de vraag naar FSC gecertificeerd hout verder zal vergroten.

Michel Chanut (Bois Certifié) : Persoonlijk ben ik zeer blij dat Europa eindelijk beslist heeft om regels op te leggen aan de houtsector om de legale herkomst te garanderen. Dit is een sterk signaal naar alle actoren die wel nog met illegaal hout actief zijn, en die zo een oneerlijke concurrentie veroorzaken met bedrijven die het wel op een verantwoorde manier aanpakken door met legaal en gecertificeerd hout te werken. Aan de andere kant vind ik wel dat het systeem nog strikter zou mogen worden.

Bedankt voor deze getuigenis en jullie medewerking.
En alvast veel succes verder !
FSC Belgium.


> terug naar het overzicht

Panel:

DLH groupPeter K. Kristensen
DLH Group

©AltripanKoen Dewitte
Altripan

© Bois CertifiéMichel Chanut
Bois Certifié

© VandecasteeleIsabelle Polfliet
Vandecasteele

© Lagae houtBruno Geldof
Lagae hout

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202