FSC Trademark ® FSC Forest Stewardship Council, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0045

Gemaakt in De Webfabriek

FSC in cijfers

Wereldwijd
182.093 miljoen ha FSC bos
27.713 CoC certificaten

België
21.912 ha FSC bos
706 CoC certificaten

(cijfers 21/04/2014)