FSC Trademark ® FSC Forest Stewardship Council, A.C. All rights reserved. FSC-SECR-0045

Gemaakt in De Webfabriek

FSC in cijfers

Wereldwijd
181.018 miljoen ha FSC bos
27.564 CoC certificaten

België
21.912 ha FSC bos
709 CoC certificaten

(cijfers 17/03/2014)