FSC CoC standaard beschikbaar in het Nederlands

02/05/2012

De Chain of Custody standaard is het basisdocument voor FSC Chain of Custody certificering van bedrijven in de handelsketen in de hout- en papiersector. Bedrijven die zich willen laten certificeren wordt aangeraden om deze standaard door te nemen, zodat duidelijk is wat er van hen wordt verwacht. Vooralsnog was de standaard alleen in het Engels beschikbaar, maar sinds kort is er dankzij FSC Nederland een Nederlandstalige versie beschikbaar van de FSC CoC standaard alsook de bijhorende annex met productenlijst.

Beide documenten -alsook heel wat andere zaken- kunnen teruggevonden worden in het document center van deze website.

Merk op dat ook de Franstalige vertaling binnen afzienbare tijd verwacht wordt. Belangrijk te melden is dat de Engelstalige versie het officiële document blijft, en dat de vertaling(en) vooral als praktisch hulpmiddel bedoeld worden.