80.000m³ FSC-hout uit Vlaamse bossen in 2011

26/04/2012

Eind 2011 telt Vlaanderen 17.070 ha FSC-gecertificeerd bos via het groepscertificaat van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Hiermee komt de kaap van 10% van het totale Vlaamse bosareaal (Boswijzer 2010: 177.424 ha) heel dicht bij.

Succesvolle FSC certificering van Vlaamse openbare bossen én privebos

Het FSC- groepscertificaat van het ANB verenigt zowel openbare bossen die eigendom zijn van de Vlaamse Overheid, alsook andere bossen in publieke handen. Het groepscertificaat staat echter ook open voor andere, private bosbeheerders en biedt hen zo een unieke mogelijkheid om op een vlotte en kostenefficiënte manier een FSC certificering te behalen.  Eind 2011 telde het groepscertificaat van het ANB zo'n 54 leden waarvan 32 openbare en 22 private boseigenaars. De privéboseigenaars vertegenwoordigen 185 ha van de totale Vlaamse FSC- oppervlakte, een bewijs dat met het groepsconcept FSC certificering van kleine bossen haalbaar is.

 Groeiende vraag naar lokaal FSC hout

De toename in FSC gecertificeerde bosoppervlakte is ook goed nieuws voor de houtsector, waar op lokaal en internationaal niveau de vraag naar FSC gelabeld hout in sterk stijgende lijn zit. Zeker wat lokaal, Europees hout betreft - en in het bijzonder in West-Europa - is er een tekort aan lokaal FSC hout om tegemoet te komen aan de vraag van lokaal gevestigde verwerkende bedrijven. De verkoop van Vlaams FSC hout steeg sterk de voorbije jaren, als gevolg van het groter wordende areaal. Sinds 2010 neemt de productie van naaldhout het merendeel in tov. loofhout, waarbij grove en Corsicaanse den de belangrijkste boomsoorten zijn geworden. Qua loofhout blijft er uiteraard wel een aanzienlijke productie, met beuk als belangrijkste boomsoort. Een deel van het FSC hout (nl 55.163 m³) is afkomstig uit bossen die eigendom zijn van de Vlaamse overheid, wat overeenstemt met 51% van de eigen houtproductie. Eind 2011 was ongeveer 43% van deze door ANB beheerde bossen FSC gecertificeerd. Groei op vlak van FSC houtproductie uit ANB bossen is dus zeker mogelijk. Hiernaast zal het aanbod ook verder stijgen wanneer andere bosbeheerders toetreden tot het groepscertificaat.

Limburg versus Vlaams-Brabant

In absolute oppervlakte blijft Limburg de onbetwiste koploper met een FSC- bosoppervlakte van 7.203 ha, gevolgd door Vlaams-Brabant (5.308 ha), Antwerpen (2.596 ha), West-Vlaanderen (1.012 ha) en ten slotte Oost-Vlaanderen (949 ha). Relatief gezien is de ‘FSC-index’ dan weer het hoogst in Vlaams-Brabant (16,5% bosareaal), gevolgd door Limburg (13,4%), West-Vlaanderen (9,5%), Antwerpen (4,4%) en ten slotte Oost-Vlaanderen (4,2%).

Merk op dat naast dit Vlaamse groepscertificaat er ook nog FSC gecertificeerd bos is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wat de totale FSC bosoppervlakte in België op 18.971 ha brengt (cijfers Maart 2012). Ondanks de groeiende vraag naar lokaal FSC hout, is er in Wallonië momenteel nog geen FSC gecertificeerd bos.


FSC bossen weergeven op een grotere kaart

Meer info: