Wetgeving tegen illegaal hout biedt kansen voor groei FSC systeem

04/01/2012

FSC verwelkomt de aankomende Europese wetgeving, die net als in de VS (Lacey act), Zwitserland en Australië, maatregelen en beperkingen moet invoeren tegen het gebruik van illegaal gekapt hout, alsook de tegen producten die hiervan afgeleid zijn.

De EU Timber Regulation (EU TR) die vanaf maart 2013 in werking zal treden, moet verhinderen dat illegaal hout of afgeleide producten op de Europese markt verschijnen. Deze wetgeving zal vooral een impact hebben op bedrijven die als eerste hout of afgeleide houten producten introduceren op de Europese markt, waarbij deze 'operatoren' een zogenaamd 'Due Diligence' systeem moeten toepassen waardoor ze illegaal hout vermijden. Bedrijven kunnen hiervoor ook een onafhankelijk controleorgaan contacteren, die een dergelijk systeem aanbiedt en controleert.

Hoewel de legaliteitsvereiste uiteraard van belang is, is dit slechts een eerste noodzakelijke stap richting verantwoord bosbeheer. In verschillende landen is de nationale wetgeving immers nog onvoldoende om - naast legaliteit - ook garanties te geven op vlak van duurzaam beheer, waaronder het tegengaan van het verlies aan biodiversiteit. Ook wat betreft de impact op de rechten van de lokale bevolking en/of de arbeidsomstandigheden voor bosarbeiders zijn er vaak nog onvoldoende garanties. Via FSC certificering kan men naast legaliteit ook deze garanties voor een fair en verantwoord bosbeheer bieden.

FSC zal ervoor zorgen dat haar systeem is overeenstemming is met de vereisten van EU TR, door ervoor te zorgen dat de controleorganisaties die erkend worden door de Europese Commissie geautoriseerd zullen zijn om een 'FSC Due Diligence' systeem aan te bieden. In dit kader, heeft de Algemene Vergadering van FSC International in juni 2011 een motie aanvaard die FSC de opdracht geeft om de noodzakelijke beslissingen en aanpassingen door te voeren zodat het FSC systeem tegen mid 2012 operationeel kan zijn. Meer informatie hieromtrent kan u hier vinden.

Contacten tussen FSC en haar (Europese) certificeringsorganismen zijn lopende, waarbij nagegaan wordt welke organismen een accreditatie nastreven binnen het kader van de EU TR regelgeving. Dit proces versterkt de positie en het belang van FSC als mondiale organisatie voor de certificering van verantwoord bosbeheer. Terzelfdertijd wordt een groeiende markt gecreëerd voor hout(producten) van verantwoorde oorsprong die verder gaat dan enkel een legaliteitsvereiste.

Meer informatie: