Waarom bestaat FSC ?

Bossen van onschatbare waarde

  • Bossen bedekken 31% van het landoppervlak en spelen een cruciale rol in het regelen van het klimaat en in het zuiveren van de lucht.
  • Nergens is de diversiteit aan planten en dieren zo groot als in bossen. Meer dan de helft van de terrestrische dier- en plantensoorten leven in of rond bossen.
  • Bossen houden de bodem vast en regelen de lokale waterhuishouding, waardoor ze erosie, overstromingen en woestijnvorming kunnen voorkomen.
  • Meer dan een miljard mensen is direct of indirect afhankelijk van het bos in hun levensonderhoud.
  • Het bos levert ons aan breed pallet aan producten, waaronder hout, papier, voedsel en medicijnen, naast een plek van recreatie en rust
  • ...

Waarde aan het bos geven, kan het bos beschermen

Geen hout gebruiken - zoals de boycotacties voor tropisch hout eind jaren '80 vroegen - is zeker geen oplossing. Hierdoor verliest het bos immers zijn waarde als producent van hout, waardoor andere landgebruiksvormen commercieel nog interessanter worden. Als we daarentegen het bos op een duurzame manier beheren en waardevol maken als bos, zal men het ook zo willen behouden.

Hout is niet fout, integendeel

Hout is een perfect hernieuwbare en natuurlijke grondstof, en een meer milieuvriendelijke grondstof dan de meeste alternatieve (bouw)materialen. Belangrijk is uiteraard dat dit hout afkomstig is uit goed beheerde bossen

Bossen staan wereldwijd onder druk

Helaas gaat er jaarlijks naar schatting nog steeds zo’n 13 miljoen hectare waardevol bos verloren, of ongeveer 4 keer de oppervlakte van België. Het bos staat hierbij onder druk, en dit zeker niet alleen voor wat de productie van hout betreft. Naast ongecontroleerde houtkap speelt ook de omvorming van bos tot landbouwgronden (oliepalm, soja, veeteelt, ...) of mijnbouw een belangrijke bedreiging.

Door de groei van de wereldbevolking stijgt bovendien ook de vraag naar hout, waardoor het des te belangrijker wordt om vandaag reeds de bossen op een verantwoorde manier te beheren zodat ze ook in de toekomst hierin kunnen voorzien.

FSC, een concreet antwoord voor een complex probleem

FSC werd opgericht om een betrouwbaar, geloofwaardig kader te creëren om verantwoord bosbeheer na te streven en om producten hieruit afkomstig kenbaar te maken. Door te kiezen voor hout- en papierproducten met een FSC label, helpt u mee aan het verantwoorde beheer van de bossen wereldwijd.

Ontdek hier hoe u hierbij kan helpen !