Nieuws

Tuesday, 24 November 2020
Op weg naar de eerste gemeentelijke bossen met FSC-keurmerk in Wallonië

Forest Vresse-Sur-Semois (© Centre Touristique et Culturel de Vresse)© Centre Touristique et Culturel de Vresse

De Waalse buurgemeenten Bièvre en Vresse-Sur-Semois werken aan de FSC-certificering van hun bossen, en hebben hierin recent een belangrijke stap gezet.


Momenteel zijn er in Wallonië alleen enkele private bossen FSC-gecertificeerd, maar nog geen FSC-gecertificeerde openbare boseigenaren. De twee buurgemeenten Vresse-Sur-Semois en Bièvre hopen hierin binnenkort verandering te brengen. Deels vanuit hun eigen vaststelling dat er een sterke vraag is naar FSC-gecertificeerd 'lokaal beschikbaar' hout namen ze een tijd terug het initiatief om op eigen kracht een FSC-certificaat na te streven voor hun gezamenlijke bosoppervlakte van zo'n 10.000 hectare. Een mogelijk aanbod van FSC-gecertificeerd hout uit de eigen bossen zien ze als een commerciële troef, zeker nu de vraag vanuit de industrie nog verder toegenomen blijkt.

In de zomer van 2020 werd een pre-audit uitgevoerd, wat conform de FSC-vereisten noodzakelijks is voor grotere boseigenaren die binnen hun bosgebieden zones met een hoge beschermingswaarde (zoals Natura2000 gebieden) hebben. Doel van een dergelijke audit is om de bosbeheerder meer vertrouwd te maken met de vereisten van de norm voor FSC-boscertificering, en vooral eventuele situaties te identificeren die niet conform die vereisten zouden zijn. Zoals steeds bij FSC-boscertificering voorziet een dergelijk traject ook de mogelijkheid voor lokale belanghebbenden om eventuele opmerkingen in verband met het gevoerde bosbeheer kenbaar te maken aan de onafhankelijke certificeringsinstelling.

Het rapport van een dergelijke pre-audit biedt een kader voor het verdere vervolg van het proces, daar het eventuele voorwaarden of aandachtspunten weergeeft. Op basis van deze eerste bevindingen en de opvolging hiervan, kan de initiële audit hopelijk doorgaan in het begin van 2021.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000202